Gemeente Hoogeveen en Treant werken samen aan herstel vertrouwen › Treant Zorggroep

Gemeente Hoogeveen en Treant werken samen aan herstel vertrouwen

Geplaatst op: 24 maart 2017

Een open en transparante dialoog over de toekomst van de (ziekenhuis)zorg in de regio. Zodat het vertrouwen in Treant Zorggroep en de zorg die zij levert weer kan herstellen. Daar gaan de gemeente Hoogeveen en Treant Zorggroep zich de komende maanden samen voor inzetten.

“Treant wil zorgen dat we ook in de toekomst goede, bereikbare en betaalbare zorg kunnen leveren in deze regio. Zodanig dat we verzekeren dat mensen die hier hun hele leven hebben gewoond goed geholpen kunnen worden”, aldus bestuursvoorzitter a.i. van Treant Zorggroep Carla van de Wiel. “Daar hebben we de inwoners van onder meer Hoogeveen, de gemeenteraden, huisartsen, ambulancediensten en verzekeraars bij nodig. Dat zijn we in het verleden weleens vergeten."

Burgemeester Karel Loohuis: “De afgelopen maanden is gebleken dat vele inwoners zich bij ons ziekenhuis sterk betrokken voelen. We zien ook dat men zich zorgen maakt over de toekomst van de zorg in Bethesda.” Tegelijkertijd is er volgens Loohuis onder de bevolking veel waardering voor de artsen en het verpleegkundig personeel van Bethesda. “Toch blijft er nog veel onduidelijkheid bestaan. En die moet worden weggenomen”, aldus burgemeester Loohuis.

Het gezamenlijk standpunt van de gemeente en Treant volgt op een dialoogsessie van de gemeenteraad en een raadsvergadering over de uitkomsten van de sessies. Uit die sessies bleek een grote betrokkenheid van inwoners en een duidelijke wens te komen tot een constructieve samenwerking met Treant. Van de Wiel: “Die boodschap is luid en duidelijk overgekomen en ik neem die ter harte."

Burgemeester Loohuis overhandigde vandaag, in aanwezigheid van een aantal fractievoorzitters uit de gemeenteraad, een brief met een verslag van de dialoogsessie en de daaropvolgende raadsvergadering. Treant reageert op korte termijn op alle punten die in die brief naar voren worden gebracht. Voor 7 april staat een werkbezoek van de gemeenteraad aan Treant gepland, zodat verder van gedachten gewisseld kan worden.