Geen Roze lintje voor Treant Zorggroep › Treant Zorggroep

Geen Roze lintje voor Treant Zorggroep

Geplaatst op: 21 juli 2015

Voor het eerst sinds jaren kent Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) geen Roze lintje toe aan Treant Zorggroep. Dat wil niet zeggen dat we slechte zorg leveren; er wordt voldaan aan kwaliteitscriteria van bijvoorbeeld beroepsgroepen, er wordt alleen niet volledig voldaan aan de criteria die BVN stelt aan patiëntgerichte zorg. Treant Zorggroep betreurt dat natuurlijk zeer; het lintje staat symbool voor patiëntgerichte zorg waar ook de zorggroep zich hard voor maakt.

Er liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag, maar de belangrijkste is dat de beoordeling is gebaseerd op drie aparte locaties in afgelopen jaar waardoor onder meer het aantal ingrepen (op één van de locaties) te laag is en de wachttijd tot de diagnose te lang. Dit is een bevestiging van onze ingezette koers tot concentratie van zorg, onder andere in het Oncologiecentrum. Hiermee kunnen we (blijven) voldoen aan de huidige eisen van kwaliteit, aantallen en patiëntgerichtheid. Voor de borstkankerzorg betekent dit dat binnenkort de ééndagsdiagnostiek en chirurgische ingreep plaatsvinden binnen één mammapoli in Hoogeveen. Overige begeleiding en zorg blijven ‘dichtbij’ gehandhaafd op de huidige locaties. Vanaf eind dit jaar kunnen vrouwen uit de hele regio terecht in een patiëntvriendelijke omgeving voor (eendags)diagnostiek en kwalitatief hoogwaardige behandeling.

Voor Treant Zorggroep is het een extra motivatie om snel uitvoering te geven aan de concentratie van de borstkankerzorg in de regio. De ambitie is groot: binnen de mammapoli bieden we in een prettige ambiance multidisciplinaire zorg, met als kenmerken onder andere snelheid en duidelijkheid, betrokken begeleiding door een regieverpleegkundige (de casemanager), eenduidige informatie en voorlichting afgestemd op het zorgpad. In augustus starten we met het interieurontwerp van de ruimte op de vijfde etage van ziekenhuislocatie Bethesda. Ondertussen werken we aan de inrichting van de zorgprocessen.

De BVN heeft er alle vertrouwen in, dat als de ambities worden waargemaakt, Treant Zorggroep het Roze lintje weer zal verwerven.