Fusie Leveste en Zorggroep Middenveld Drenthe › Treant Zorggroep

Fusie Leveste en Zorggroep Middenveld Drenthe

Geplaatst op: 21 december 2009

Op 1 januari 2010 is de fusie tussen Leveste en Zorggroep Middenveld Drenthe een feit. Op die datum wordt een nieuwe bestuursholding opgericht met daaronder vier zelfstandige werkmaatschappijen: Ziekenhuis Bethesda en Stichting Zorgpalet in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis en Leveste Care in Emmen.

De nieuwe zorgcombinatie biedt grote voordelen op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid. Ook leidt de fusie tot versterking van de concurrentiepositie, waardoor de continuïteit op lange termijn verbetert. Dankzij de nieuwe schaalgrootte zal de Drentse zorginstelling zijn onderhandelingspositie ten opzichte van zorgverzekeraars en leveranciers verstevigen.
Binnen de nieuwe holding behouden de vier werkmaatschappijen hun juridische en financiële zelfstandigheid. Daardoor blijven hun slagvaardigheid en flexibiliteit gegarandeerd, terwijl gezamenlijke activiteiten op holdingniveau worden aangestuurd.

De fusie heeft vooralsnog weinig gevolgen voor patiënten, cliënten en medewerkers. Beide ziekenhuizen blijven als volwaardige klinieken bestaan en hetzelfde geldt voor de aangesloten verpleeg- en verzorgingshuizen. Op langere termijn zullen de voordelen van de fusie duidelijker zichtbaar worden. Zo krijgen artsen de mogelijkheid tot subspecialisatie, waardoor het aanbod van hoogwaardige zorg toeneemt. Anders gezegd, patiënten krijgen de beste zorg dichtbij huis. Tegelijkertijd zal de nieuwe zorgcombinatie als werkgever aantrekkelijker worden. Op de krappe arbeidsmarkt wordt het dus eenvoudiger om nieuwe medisch specialisten en verpleegkundigen aan te trekken.

De fusie markeert een lange periode van voorbereiding, waarin beide zorginstellingen geleidelijk naar elkaar toe zijn gegroeid. In dat traject hebben alle betrokkenen de gelegenheid gehad om hun eigen visie te presenteren en met Raden van Bestuur de dialoog aan te gaan. De afgelopen weken hebben beide medische staven, de centrale ondernemingsraden, de cliëntenraden en Raden van Toezicht zich positief uitgesproken over het fusievoornemen. Voor de Raden van Bestuur biedt die steun een stevig fundament om de samenwerking te bezegelen.