Extra informatieavond over hartritmestoornissen › Treant Zorggroep

Extra informatieavond over hartritmestoornissen

Geplaatst op: 16 juli 2012

Na twee druk bezochte bijeenkomsten in mei en juli organiseert de vakgroep Cardiologie van Ziekenhuis Bethesda op donderdag 6 september opnieuw een informatieavond over hartritmestoornissen. De avond is ingelast omdat de animo op 3 juli zo groot was, dat er niet voor iedereen plaats was. De avond is gratis toegankelijk. Om verzekerd te zijn van een plaats is aanmelding verplicht, dit kan via e-mailadres cardiologie@bethesda.nl.

Hartritmestoornissen komen veel voor; circa twintig tot dertig procent van de patiënten die op de polikliniek Cardiologie in Ziekenhuis Bethesda komt, kampt met ritmestoornissen. Ritmestoornissen vertalen zich vaak in een versnelde of onregelmatige hartslag. Ook vermoeidheid en een verminderde conditie zijn veelgehoorde klachten.

Tijdens de informatieavond bespreken de cardiologen en een verpleegkundig specialist hoe hartritmestoornissen kunnen worden herkend, wat de risicofactoren zijn en wat er aan te doen is. Ook is er aandacht voor de invloed van ritmestoornissen op het dagelijkse leven
.
De informatieavond is op donderdag 6 september van 19.30 tot 21.00 uur, in de Grote Zaal van Ziekenhuis Bethesda, dr. G.H. Amshoffweg 1 in Hoogeveen. Sprekers: cardiologen M.L.J. van der Wielen, dr. S.H.K. The en verpleegkundig specialist J. Liefers. Gezien de grote belangstelling voor de informatieavond, is aanmelden inmiddels niet meer mogelijk.