Ex-patiënten Intensive Care Scheper ontmoeten elkaar › Treant Zorggroep

Ex-patiënten Intensive Care Scheper ontmoeten elkaar

Geplaatst op: 11 april 2016

Afgelopen zaterdag ontmoetten circa 35 ex-patiënten van de Intensive Care (IC) van ziekenhuislocatie Scheper elkaar tijdens een contactdag. Ook hun familieleden waren aanwezig tijdens de tweede contactdag in Noord-Nederland in deze vorm. De IC van het Scheper, onderdeel van Treant Zorggroep, organiseerde deze dag om de patiënten met elkaar in contact te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Een opname op de IC blijkt voor sommige patiënten en hun naasten een ingrijpende ervaring te zijn. Bepaalde klachten kunnen nadien nog lang aanhouden, zowel op lichamelijk, cognitief als psychisch gebied. Oftewel: het post-IC-syndroom.

Herkenning
Zeer illustratief tijdens de contactdag was het verhaal van een vrouw die twee maanden op de IC lag. Ze vertelde over haar IC-opname en hoe ze die heeft ervaren. Wat ze vertelde leidde tot veel herkenning bij de mensen in de zaal. Met dankbaarheid dat ze het overleefd heeft, maar ook met zorgen over hoe het nu gaat.

Sprekers
Verschillende sprekers kwamen afgelopen zaterdag aan het woord. De intensivist legde uit wat er gebeurt tijdens een IC-opname en ook wat het post-IC-syndroom inhoudt voor patiënten en hun familieleden. De fysiotherapeut vertelde onder meer over de gevolgen van ziek zijn op de spieren en het belang van bewegen na een opname op de IC. De psycholoog besteedde aandacht aan de cognitieve en psychische gevolgen, zoals depressie, angst en post-traumatische stress syndroom.

Delier
Veel ex-patiënten hebben last van delier. Ze hebben dan levendige dromen of zien dingen die er niet zijn. Deze - meestal nare - herinneringen blijven lang doorwerken en kunnen leiden tot veel onbegrip in de omgeving en tot afname van kwaliteit van leven. Ook blijkt uit onderzoek dat minder dan de helft van de ex-IC-patiënten na een jaar weer volledig is teruggekeerd in het arbeidsproces, waardoor het inkomen minder wordt.