‘Even buurten’ brengt bewoners Bilderdijk en buurt in contact › Treant Zorggroep

‘Even buurten’ brengt bewoners Bilderdijk en buurt in contact

Geplaatst op: 2 april 2015

De kracht van de buurt inzetten zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen: dat is het doel van het project ‘Even buurten Noord-Nederland’. Het project is onlangs gestart bij woonzorgcentrum Bilderdijk in Hoogeveen, onderdeel van Treant Zorggroep. Met het project krijgen ouderen hulp van buurtbewoners, zodat ze kunnen blijven wonen in de omgeving waar ze zich thuis voelen.

Twee medewerkers van Bilderdijk, Geri Blanken en Arlette Winkel, brengen als ‘Spil’ bewoners en buurtgenoten rondom Bilderdijk met elkaar in contact. Zij kijken welke vragen er leven bij de bewoners en welk aanbod buurtgenoten hebben. Ouderen in het nieuwe wooncomplex Bilderdijk kunnen zich aanmelden bij de Spil. Zij inventariseren waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld een wandeling maken, boodschappen doen of koffie drinken. Vervolgens gaan zij op zoek naar helpende handen in de buurt: mensen die het prettig vinden om zo nu en dan iemand te helpen om op die manier een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Aanmelden kan telefonisch bij Geri Blanken, 06 22 81 40 96, en Arlette Winkel, 06 12 69 30 87.

Sterker buurtnetwerk
Er zijn volop mensen die iets willen betekenen in de samenleving. Het blijkt in de praktijk echter soms lastig om diensten aan te bieden. De Spil kent de buurt goed en kan hen in contact brengen met de mensen die de hulp nodig hebben. Zo wordt de kracht van de buurt optimaal ingezet en wordt het buurtnetwerk alleen maar sterker. De Spil houdt ouderen ook op de hoogte van geschikte activiteiten in de buurt en kan waar nodig doorverwijzen naar andere vormen van zorg.

Voorbeeld uit Rotterdam
‘Even buurten’ ging eerder in Rotterdam van start. Het project is daar een groot succes. Dat was de reden voor CMO Groningen en Rzijn om subsidie aan te vragen bij ZonMW. Dankzij die subsidie gaat het project nu ook in Hoogeveen, rondom Bilderdijk, van start.

Gerelateerde locaties