Dialoog gestart, zorgen bewoners gehoord › Treant Zorggroep

Dialoog gestart, zorgen bewoners gehoord

Geplaatst op: 14 februari 2017

Treant Zorggroep begrijpt de zorgen van mensen in Hoogeveen over de toekomst van hun ziekenhuis. De communicatie met de inwoners moet beter. Dat zei Carla van de Wiel, waarnemend bestuursvoorzitter van Treant, tijdens een drukbezochte bewonersbijeenkomst in Theater De Tamboer gisteravond.

'Ik snap de zorgen van de mensen heel goed, ik heb er goed naar geluisterd.  Er is onzekerheid, omdat niet duidelijk is wat mensen van het ziekenhuis mogen verwachten. Dat trek ik me aan. Er is veel over het ziekenhuis gesproken, maar veel te weinig met de mensen. Dat moet anders. Al besef ik heel goed het vertrouwen in Treant niet in één avond hersteld is. Daar is meer voor nodig. Deze avond is pas het begin van die dialoog.' 

Treant wil ervoor zorgen dat mensen ook in de toekomst in hun eigen regio terecht kunnen voor hun zorg. Concentratie van hoogcomplexe zorg is nodig. Het overgrote deel van de zorg blijft op de locaties waar dat nu ook wordt aangeboden. Zo blijven alle locaties spoedeisende hulp en verloskunde bieden. De komende tijd organiseert Treant, op eigen initiatief en in samenspraak met de gemeenten, bewonersbijeenkomsten in Stadskanaal en Emmen om te spreken over de toekomst van de zorg in de regio.

Ondertussen onderzoekt Treant met de provincie, gemeenten en OV-bedrijven of de reistijden tussen ziekenhuizen Bethesda, Refaja en Scheper ingekort kunnen worden. 'De verbindingen met het openbaar vervoer tussen Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal zijn niet goed genoeg', aldus van de Wiel. 'Daar moeten we iets aan proberen te doen. Dat kan Treant echter niet alleen.'

De concentratie van complexere zorg wordt de komende tijd verder uitgewerkt in een plan. Na gesprekken met verschillende partijen zoals huisartsen, zorgverzekeraars en de dialoog met inwoners van de regio kan dat plan definitief worden gemaakt. Op basis daarvan wordt dan duidelijk voor welke vormen van zorg men in welk ziekenhuis moet zijn.