De zorg verandert, De Horst verandert mee › Treant Zorggroep

De zorg verandert, De Horst verandert mee

Geplaatst op: 18 maart 2015

In locatie De Horst van Treant Zorggroep in Emmen, is een afdeling voor psychogeriatrie (PG) omgezet naar herstelzorg voor patiënten/cliënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden. Aanleiding hiervoor is de veranderende zorgvraag en de keuze om De Horst te specialiseren in geriatrische revalidatie.

Voormalige afdeling Havezathe heeft daarop ingespeeld door de afdeling om te vormen naar een afdeling waar mensen naartoe kunnen als ze na een ziekenhuisopname nog even moeten herstellen. Vroeger bleven deze mensen langer in het ziekenhuis liggen. Nu kunnen cliënten eerder naar een meer huiselijke omgeving om te herstellen. Een positieve ontwikkeling omdat op deze manier het herstel spoediger verloopt.

Flexibele zorgvraag
Afdelingshoofd Rika van Klinken: ’We zagen organisatiebreed dat er meer vraag kwam naar dit soort zorg. Door een zorgvuldige ondersteuning en frisse blik van een externe teamcoach draagt het team zelf de verandering en geeft ieder individu op eigen wijze een positieve boost aan de afdeling en de zorg voor onze cliënten.’ De nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis en de care-instellingen van Treant Zorggroep maakt dat er flexibel ingespeeld kan worden op de zorgvraag van patiënten en cliënten uit het verzorgingsgebied. Belangrijk is dat zij op deze manier sneller weer naar hun thuissituatie kunnen wat het herstel bevordert.

De nieuwe namen ‘Badde’ en ‘Aa’ zijn gekozen door het team zelf. Badde staat voor ‘brug’, wat goed past bij de tijdelijke fase van herstelzorg. Deze afdeling bestaat uit 24 plekken, met ruimte voor verschillende groepen cliënten:

  • Cliënten die gerevalideerd zijn en wachten op definitieve plaatsing elders.
  • Acute opnames, spoed en crisis.
  • Cliënten waarvan het delier nog moet uitdoven voor een goede beoordeling/prognose voor juiste plaatsing/herstel ( Huis, GRZ/AWBZ).
  • Laagcomplexe zorg patiënten voor kortdurende opname vanuit het ziekenhuis.

De twaalf plekken van afdeling Aa sluiten naadloos aan bij ‘Vaart en Hunze’, de bestaande revalidatieafdelingen van De Horst.