Dagelijks advies en begeleiding bij lichamelijke klachten › Treant Zorggroep

Dagelijks advies en begeleiding bij lichamelijke klachten

Geplaatst op: 5 september 2013

Een beroerte, een ongeluk, een nieuwe heup of een ziekte: deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat iemand overdag of voor een wat langere tijd opvang en behandeling nodig heeft. Om te revalideren, vaardigheden op peil te houden of opname in een verpleeghuis uit te stellen, bijvoorbeeld. Deze mensen kunnen terecht op de dagbehandeling Somatiek of de Tijdelijke Opname Plaatsen (T.O.P.-zorg) van Advies- en Behandelcentrum Weidesteyn, onderdeel van Zorgpalet. Een team van meerdere hulpverleners helpt hier de cliënten het dagelijkse leven zo goed mogelijk weer op te pakken.

‘Een ziekte of een ongeluk is een verliesmoment’, vertelt Hennie Oldenbeuving, eerstverantwoordelijke op de dagbehandeling Somatiek. ‘Je kunt ineens niet meer alles wat je daarvoor wel kon. In Weidesteyn onderhouden en stimuleren we wat de cliënten nog wel kunnen en helpen we ze omgaan met de lichamelijke beperkingen.’ Het team van hulpverleners, dat onder meer bestaat uit een fysiotherapeut, psycholoog en activiteitenbegeleider, probeert alles mogelijk te maken en gaat daarin ver. Hennie: ‘Er komt hier bijvoorbeeld een dame die erg van sjoelen houdt, maar weinig kracht in haar handen heeft. Speciaal voor haar hebben we een systeem met een elastiek gemaakt waarmee ze de schijfjes kan “wegschieten”. Belangrijk, want van sjoelen krijgt deze mevrouw energie.’

Sociale contacten/Goede sfeer
Gert-Jan Jongenburger is een van de 38 mensen die enkele dagen per week naar de dagbehandeling komen. Ook maakt hij af en toe gebruik van T.O.P.-zorg; dan “logeert” hij in Weidesteyn. ‘Ik heb MS en moet steeds een beetje inleveren’, legt de heer Jongenburger uit. ‘Ik vind dat je goed moet luisteren naar je lichaam, en toen ik mijn baan kwijtraakte, besloten mijn vrouw en ik om mij aan te melden voor de dagbehandeling. In eerste instantie vooral voor de sociale contacten: die miste ik. Ik ga nu in Weidesteyn naar een beweeggroep, een bijbelgespreksgroep en soms ga ik vissen. Dat is gezellig, de sfeer is hier heel goed. Maar ik krijg ook fysiotherapie, logopedie en hulp van een ergotherapeut. De medewerkers kijken steeds naar wat ik nodig heb en wat ik zelf graag wil doen.’

Flexibel en open
Mensen die hulp nodig hebben vanwege lichamelijke klachten, komen via een indicatie van het CIZ eerst terecht bij een zorgbemiddelaar. De zorgbemiddelaar weet precies wat er mogelijk is en wat er eventueel geregeld moet worden. ‘Handig, want er verandert veel en zo kunnen we altijd goed aansluiten op de behoeftes van de cliënt’, aldus Henny Blokzijl, hoofd van de eenheid Herstelzorg. ‘We houden steeds in de gaten of alle zorg logisch op elkaar aansluit, of er geen “gaten” in de keten ontstaan. Dat is de reden dat we T.O.P.-zorg hebben opgezet: nu kunnen ook mensen die tijdelijk 24 uur per dag zorg nodig hebben, terecht. Zodat mantelzorgers bijvoorbeeld even op adem kunnen komen. We blijven ons ontwikkelen en zijn flexibel en open. Zo kunnen we steeds datgene bieden wat onze cliënten nodig hebben.’

________________________________________________________________

Dagbehandeling somatiek
Mensen die in hun dagelijkse bezigheden last hebben van lichamelijke beperkingen kunnen terecht op de dagbehandeling somatiek. Door gerichte begeleiding en advies verbeteren we de mobiliteit en zelfredzaamheid van de cliënt. Mensen kunnen de dagbehandeling een tot meerdere dagen per week bezoeken, voor chronische zorg of revalidatiezorg.

T.O.P.-zorg
T.O.P.-zorg: de afkorting van Tijdelijke Opname Plaatsen. In Weidesteyn hebben we vier vormen van kort verblijf (T.O.P.):
• Logeren: om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Dit kan ook een regelmatig geplande periode zijn, bijvoorbeeld elk weekend of elke zes weken een week. (Dit is een zogeheten ’intermitterende opname’.)
• Overbruggingsplaats naar definitief verblijf.
• Herstelzorg zonder intensieve behandeling: voor patiënten uit het ziekenhuis die na een operatie moeten herstellen - maar niet intensief hoeven te revalideren - en dat niet in de thuissituatie kunnen.
• Palliatieve zorg: zorg in de laatste levensfase.