Correctie berichtgeving RTV Drenthe en RTV Noord › Treant Zorggroep

Correctie berichtgeving RTV Drenthe en RTV Noord

Geplaatst op: 20 juli 2018

RTV Drenthe bericht vanavond dat zorgverzekeraars de regie over zouden nemen van Treant bij het opstellen van een regiovisie voor de toekomst. Dat zou dan gebeuren onder druk van de banken. RTV Noord heeft dit bericht overgeschreven. Het bericht – gebaseerd op anonieme bronnen – klopt niet is ook niet geverifieerd bij Treant, de betrokken verzekeraars of huisbankier ABN-AMRO.

Direct na publicatie heeft Treant contact gehad met Menzis, Zilveren Kruis en ABN-AMRO. Zij geven allen aan zich niet te herkennen in de berichtgeving en de inhoud daarvan ook niet te onderschrijven. Geen van de drie genoemde samenwerkingspartners van Treant is om een officiële reactie gevraagd door RTV Drenthe. Ook RTV Noord heeft geen hoor- en wederhoor gepleegd.

De feiten:

  1. Deze zomer en dit najaar spreekt Treant met onder meer de zorgverzekeraars over de toekomstige (ziekenhuis-)zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen. Dat doen we gezamenlijk en in het belang van de patiënten in onze regio. De concept regiovisie van Treant is onderdeel van die gesprekken.
     
  2. Zorgorganisaties zoals Treant sluiten langlopende leningen af om bijvoorbeeld vastgoed te kunnen financieren. Eind 2017 bedroegen deze langlopende schulden zo’n 75 miljoen euro. Dat bedrag is te vinden in ons openbare jaarverslag. Het door RTV Drenthe genoemde bedrag van 100 miljoen klopt dus niet.
     
  3. Leningen los je af en je betaalt er rente over. Treant ook. Een bank kan alleen een lening ‘terugeisen’ als niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Dat is bij Treant niet het geval. De bank ‘eist’ niets op bij Treant, we voldoen keurig aan de verplichtingen die passen bij de leningsvoorwaarden.

Dit soort berichten zijn schadelijk voor Treant en haar patiënten. Het klakkeloos overschrijven van anonieme bronnen staat ver af van wat Treant ziet als evenwichtige en correcte berichtgeving. De belronde die wij vanavond pleegden, kan RTV Drenthe of RTV Noord ook maken.