Conclusie Raden van Bestuur ZLM en Refaja: doorgaan met fusie › Treant Zorggroep

Conclusie Raden van Bestuur ZLM en Refaja: doorgaan met fusie

Geplaatst op: 2 juli 2013

Er is voldoende draagvlak om door te gaan met de fusie van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. Dat hebben de Raden van Bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) en het Refaja ziekenhuis geconcludeerd. Deze conclusie trokken zij op basis van de adviezen van de medische staven van de drie locaties, de ondernemingsraden en cliëntenraden. De fusie maakt het mogelijk om op de drie bestaande locaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal een breed pakket aan ziekenhuiszorg voor de patiënt te behouden. De laatste formele stappen worden in de zomer genomen. Op 1 januari 2014 is er sprake van één toekomstbestendige ziekenhuisorganisatie op drie locaties.

De medische staven van de drie locaties, de ondernemingsraden en cliëntenraden benoemden in hun adviezen een aantal aandachtspunten. De belangrijkste punten hebben betrekking op het integratieproces van de drie ziekenhuizen, de positie van de medewerkers en de relatie met de huisartsen, patiënten en de bewoners van de regio. De Raden van Bestuur onderstrepen de aandachtspunten en geven hier in het vervolgtraject invulling aan. Huisartsen en zorgverzekeraars worden ook betrokken bij de uitwerking.

Aanleiding
De plannen voor de fusie komen voort uit oplopende eisen van medische beroepsgroepen, zorgverzekeraars en de overheid. Enerzijds gaat het om kwaliteitseisen waarbij gekeken wordt naar de zorg en de faciliteiten van een ziekenhuis of afdeling. Denk aan aanwezige apparatuur en gespecialiseerde poliklinieken of verpleegkundigen. Anderzijds moet een ziekenhuis voor een aantal ingewikkelde operaties een minimum aantal per jaar uitvoeren. De ziekenhuizen voldoen afzonderlijk niet altijd aan deze benodigde aantallen, maar gezamenlijk wel.

Basiszorg blijft op drie locaties
Op de drie bestaande ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal blijft ziekenhuiszorg 24 uur per dag, zeven dagen in de week aangeboden, inclusief spoedeisende hulp, verloskunde, IC, laboratoriumbepalingen, röntgen en faciliteiten voor operaties en opnames (bedden). De ingewikkelde zorg wordt evenwichtig verdeeld over de drie locaties waarbij iedere locatie een eigen profiel ontwikkelt. Hierdoor neemt de kwaliteit toe en wordt expertise gedeeld. Door het samengaan van de ziekenhuizen blijft veel zorg voor de patiënt in het vertrouwde ziekenhuis bereikbaar en ingewikkelde zorg behouden in de regio.