Column 'Van chaos naar kracht' in gezondheidsbijlage Gezondheid & Co › Treant Zorggroep

Column 'Van chaos naar kracht' in gezondheidsbijlage Gezondheid & Co

Geplaatst op: 17 oktober 2018

Deze week is in de gezondheidsbijlage Gezondheid & CO van NDC Mediagroep de column van Gea Ypenga te lezen: 'Van chaos naar kracht'. Als verpleegkundig specialist oncologie werkt Gea in ziekenhuislocatie Bethesda van Treant Zorggroep. Zij is gedurende het hele onderzoeks- en behandeltraject het aanspreekpunt voor kankerpatiënten. Gea werkt onder meer op het Mammacentrum in Hoogeveen.

Van chaos naar kracht. Deze woorden komen naar boven als ik nadenk over patiënten die ik spreek, kort na de diagnose borstkanker. De boodschap: ‘u hebt borstkanker’, kan iemands leven veranderen in chaos en onzekerheid. 'Ik voel me totaal niet ziek en dat ben ik wel’, hoor ik patiënten vol ongeloof zeggen.

Vanaf het moment van diagnose komt er veel op de patiënt af. De diagnose moet verwerkt worden, gelijktijdig moet er nagedacht worden over de behandeling, er moeten keuzes gemaakt worden, en soms zijn ook nog aanvullende onderzoeken nodig om een completer beeld te krijgen van het stadium van de borstkanker. Kortom, het zijn turbulente dagen tot weken alvorens de patiënt weer overzicht krijgt. 

Ik kan onder de indruk zijn van de verschillende stadia van emotie en veerkracht die patiënten doormaken. In het eerste contact met de patiënt is het niet altijd duidelijk hoeveel kracht en inzicht  in iemand schuilt omdat verslagenheid overheerst. Een psycholoog zei daar eens over: ‘een mens is zo intelligent als zijn emoties hem toestaan’. Ik vind dit een goede typering van iemand die onderuit is gegaan door de diagnose kanker. De emoties overheersen. En als dat het geval is, dan is er minder ruimte voor het verstand.

Het is een mooi proces de patiënt weer tevoorschijn zien komen zoals deze in het dagelijks leven is. Strijdvaardig, humorvol, relativerend, wikkend en wegend en de regie weer oppakkend. Zelfs bij iemand van wie je denkt: ‘dit kan er niet meer bij’, word ik geregeld verrast door haar (of zijn) (daad)kracht.

Het zien van dit proces doet ook iets met mij en met hoe ik in het leven sta. Het heeft me gevormd tot wie ik nu - als zorgverlener - ben. Ik mag naast mensen staan die in een moeilijke en onoverzichtelijke situatie zijn terecht gekomen. Wat ik als zorgverlener kan doen is met open oren en ogen de patiënt horen en zien en erkenning geven. 

Gelukkig sta ik niet als enige klaar voor de patiënt. Een heel team van zorgverleners spant zich in om optimale zorg te geven aan de patiënt met borstkanker. Van chirurg tot secretaresse, van verpleegkundige tot radiologisch laborant: we hebben hetzelfde doel voor ogen. De patiënt zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de diagnose, een behandelplan opstellen en dan in samenspraak met de patiënt tot een beleid komen en dit gaan uitvoeren. Meestal met een goede uitkomst. Zodat de patiënt later kan zeggen: ‘Ik heb borstkanker gehad’.