Cadeautje voor kinderen Spoedeisende hulp › Treant Zorggroep

Cadeautje voor kinderen Spoedeisende hulp

Geplaatst op: 11 april 2014

Voor kinderen is een bezoek aan het ziekenhuis en vooral de Spoedeisende Hulp vaak erg spannend. Om het leed een beetje te verzachten, krijgen de kinderen bij hun bezoek aan de Spoedeisende hulp van Ziekenhuis Bethesda een klein cadeautje. Dit is mogelijk gemaakt door een gift van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Bethesda.

Jaarlijks melden honderden kinderen zich bij de Spoedeisende hulp van Ziekenhuis Bethesda. Henze van den Hof is er teamleider en geeft aan dat kinderen zich melden met zeer uiteenlopende klachten: “De een is van de fiets gevallen, de ander heeft bijvoorbeeld een vinger tussen de deur gehad. Ook komen kinderen met buikpijn of benauwdheidsklachten.”

Binnen Ziekenhuis Bethesda staat een kindvriendelijke aanpak voorop: “Kinderen krijgen over het algemeen voorrang in de behandeling. Ook krijgen ze snel iets tegen de pijn. Daarnaast is de wachtruimte is voorzien van een mooie wandschildering.” Hij bedankt de Vriendenstichting hartelijk voor de cadeaus. “Afleiding tijdens het wachten zorgt ervoor dat het bezoek aan het ziekenhuis door het kind minder traumatisch worden ervaren.”

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Bethesda heeft als doel het verblijf van patiënten en bezoekers te veraangenamen en zorgt voor extra’s waarvoor het krappe ziekenhuisbudget te weinig mogelijkheden biedt. Wilt u Vriend van Ziekenhuis Bethesda worden? Informatie over aanmelden vindt u hier. Of maak uw gift over op bankrekeningnummer 66.77.37.790.