Bijeenkomsten voor mensen met hersenletsel › Treant Zorggroep

Bijeenkomsten voor mensen met hersenletsel

Geplaatst op: 18 november 2014

De impact van niet aangeboren hersenletsel, zoals een beroerte (CVA) of na een ongeval, is vaak groot. Veel patiënten en hun naasten hebben behoefte aan (h)erkenning, informatie en onderling contact. Om die reden klinkt op 29 november in Emmen het startschot van een serie bijeenkomsten, in de vorm van een lotgenotengroep, over niet aangeboren hersenletsel (NAH). 'Dit is een mooi initiatief dat ik van harte ondersteun', aldus Karin Lesuis, revalidatiearts in het Scheper Ziekenhuis.

De problemen waar NAH-patiënten tegen aanlopen, zijn zeer divers. 'Van vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen tot gevoelsstoornissen', verduidelijkt Lida Meems, verpleegkundig specialist CVA nazorg in het Scheper Ziekenhuis. Daarnaast worden patiënten regelmatig geconfronteerd met vooroordelen in hun directe omgeving. 'Hersenletsel als gevolg van een beroerte of ongeval is niet altijd zichtbaar. Daardoor is de buitenwereld niet altijd begripvol en dat kan voor patiënten zeer frustrerend zijn.'

Themamiddagen
In navolging van Stadskanaal en Assen start nu ook een serie bijeenkomsten in Emmen. De tweemaandelijkse themamiddagen zijn bedoeld voor NAH-patiënten in de leeftijd van 20 tot 65 jaar. Ook hun partners, mantelzorgers, familieleden en vrienden zijn van harte welkom. De bijeenkomsten worden geleid door mensen die zelf zijn getroffen door een beroerte of ongeval. 'De inzet van ervaringsdeskundigen vergroot de herkenning onder de deelnemers', weet de verpleegkundig specialist. Elke bijeenkomst heeft zijn eigen thema, zoals werk, relatie, opvoeding en gezin. Afhankelijk van het onderwerp zullen professionals voorlichting en advies geven. 'Als dat verzoek komt, zal ik daar zeker aan meewerken', belooft revalidatiearts Lesuis.

Breed gedragen
Het initiatief van deze bijeenkomsten komt van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Meems, behalve verpleegkundig specialist ook ketencoördinator, heeft dit idee vervolgens uitgewerkt. Daarbij heeft ze bewust de samenwerking gezocht met verschillende zorgaanbieders, zoals het Scheper Ziekenhuis, Ziekenhuis Bethesda, Icare, MEE en De Noorderbrug. 'Dit initiatief wordt breed gedragen', constateren Lesuis en Meems tevreden. 'Iedereen levert een bijdrage en daardoor versterken we elkaar.'

Aanmelden
De eerste bijeenkomst voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten vindt plaats op zaterdag 29 november van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Activiteitencentrum De Zeierhuuf, Geelgors 100 in Emmen (De Rietlanden). De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Aanmelding voor deze bijeenkomst kan bij Jennette Mooibroek via e-mail: jennette1608@gmail.com of telefonisch: (0591) 635 301.