Bewoners Treant-locatie Holdert onderzocht op MRSA-bacterie (update) › Treant Zorggroep

Bewoners Treant-locatie Holdert onderzocht op MRSA-bacterie (update)

Geplaatst op: 14 november 2017

Op locatie Holdert in Emmen is onlangs bij nog één medewerker de MRSA-bacterie geconstateerd. In totaal zijn drie medewerkers en één bewoner van locatie Holdert drager van de MRSA-bacterie. Eén medewerker heeft ook op locatie Zuidermarke in Emmen gewerkt. De betreffende medewerkers werken niet tot zij geen MRSA meer hebben. Eerder was al bekend dat ook drie bewoners van een seniorenflat naast Holdert, waar Treant wijkverpleging verzorgt, de bacterie is geconstateerd.

Naar aanleiding van de medewerker met de MRSA-bacterie worden nog zeventien bewoners uit voorzorg onderzocht op MRSA. Zij hebben mogelijk contact gehad met de medewerker waarbij MRSA is geconstateerd. Dit zijn negen bewoners uit Holdert en acht bewoners uit Zuidermarke. De bewoner met de MRSA-bacterie in Holdert wordt met extra voorzorgsmaatregelen verzorgd. Medewerkers dragen beschermende kleding. De bewoner heeft hetzelfde  MRSA-type dat eerder is aangetroffen op ziekenhuislocatie Scheper en in locatie voor wonen en zorg De Horst.

Een infectie die door de bacterie veroorzaakt kan worden is moeilijker te behandelen omdat deze ongevoelig is voor de meest gebruikelijke antibiotica. Daarom wordt in Nederland de aanwezigheid van MRSA in de zorg voor ouderen en ziekenhuizen actief bestreden. Treant doet er alles aan verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen en de veiligheid van bewoners te waarborgen. Mensen die in Holdert verbleven worden door Treant benaderd en hoeven zelf geen contact te zoeken.

Gerelateerde locaties