Bevel IGZ voormalig waarnemend chirurg › Treant Zorggroep

Bevel IGZ voormalig waarnemend chirurg

Geplaatst op: 2 augustus 2013

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaf onlangs chirurg Muller het bevel om geen complexe vaatoperaties meer uit te voeren. Ziekenhuis Bethesda deed in 2012 melding bij de IGZ over het handelen van deze arts. Aanleiding was een sterfgeval na een operatie die hij uitvoerde tijdens een waarnemingsperiode bij Ziekenhuis Bethesda in de periode maart 2011 tot maart 2012.

Ziekenhuis Bethesda betreurt het handelen van de chirurg zeer en heeft de nabestaande van de getroffen patiënt geïnformeerd over het bevel van de IGZ. Patiënten van Ziekenhuis Bethesda die in de periode maart 2011 tot maart 2012 behandeld zijn door de betreffende dokter en naar aanleiding van de berichtgeving vragen hebben, kunnen contact opnemen met de polikliniek Chirurgie, dit weekend van 11 tot 13 uur bereikbaar via (0528) 28 62 22.