Bethesda, Scheper en Refaja behouden spoedeisende zorg en verloskunde › Treant Zorggroep

Bethesda, Scheper en Refaja behouden spoedeisende zorg en verloskunde

Geplaatst op: 31 januari 2017

Wij informeren u graag over de manier waarop binnen Treant Zorggroep de spoedeisende zorg en verloskunde in het Bethesda, Scheper en Refaja ziekenhuis worden verzorgd. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Spoedeisende zorg

Ieder bij Treant Zorggroep aangesloten ziekenhuis, Bethesda, Scheper en Refaja, biedt spoedeisende hulp. Dit was al zo en dit blijft zo. Dit hoort ook bij een volwaardig ziekenhuis. Gecertificeerde SEH (spoedeisende hulp) artsen dragen zorg voor kwalitatief goede zorg. Voor het Bethesda en het Refaja geldt dat ernstig zieke patiënten nu en in de toekomst gewoon terecht kunnen voor de eerste opvang en behandeling door gespecialiseerd personeel. Als verdere behandeling van ernstig zieke patiënten nodig is, worden zij overgebracht naar een IC of andere gespecialiseerde afdeling in bijvoorbeeld Emmen of Groningen. Gelukkig is dit niet vaak nodig. Op deze manier houden we de zorg voor patiënt dichtbij als het kan en verder weg als het moet.

Verloskunde

Aanstaande moeders kunnen, zoals altijd, terecht in het Bethesda, Scheper en Refaja ziekenhuis voor de bevalling, pijnstilling en keizersnede. Dit was al zo en dit blijft zo. Daarnaast wil Treant Zorggroep investeren in gezinsgerichte zorg. Zodat na een bevalling of bij ziekte van een kindje zorg geleverd kan worden in een vriendelijkere huiskamerachtige omgeving.

Verbonden in een sterk zorgnetwerk

Treant Zorggroep werkt continu aan het verlenen van kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke zorg op basis van het beleidsplan 2015-2020 wat we samen met onze samenwerkingspartners in 2014 hebben geschreven.