Bethesda levert topprestatie met behalen NIAZ-accreditatie › Treant Zorggroep

Bethesda levert topprestatie met behalen NIAZ-accreditatie

Geplaatst op: 12 november 2014

Vanmiddag ontving Eric Janson, voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld, voor Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen het belangrijkste kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen: het internationaal erkende accreditatiebewijs van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Hij kreeg dit bewijs uit handen van Kees van Dun, directeur van het NIAZ, het onafhankelijk instituut dat kwaliteitssystemen in de zorg toetst. Bij de uitreiking waren veel medewerkers van het ziekenhuis aanwezig. Zij hebben zich hard ingezet om de accreditatie mogelijk te maken en waren dan ook terecht trots op deze topprestatie. Begin juni voerden de NIAZ-auditoren de audit uit.

Bestuursvoorzitter Eric Janson ontvangt de NIAZ-accreditatie uit handen van Kees van Dun, directeur van het NIAZ (Foto: Sander Drooglever).
Bestuursvoorzitter Eric Janson ontvangt de NIAZ-accreditatie uit handen van Kees van Dun, directeur van het NIAZ (Foto: Sander Drooglever).

Met het keurmerk, dat eerder al werd behaald in 2010, laat Bethesda zien kwalitatief goede, veilige en verantwoorde zorg te leveren. Zorgverzekeraars zien de accreditatie als een belangrijke voorwaarde voor het afsluiten van zorgcontracten. Bestuursvoorzitter Janson is daarom meer dan trots op het behaalde resultaat: ‘Ik ben vooral trots op de medewerkers. Zij werken elke dag met patiënten die recht hebben op de beste zorg. Fantastisch is het dan ook dat een objectieve instantie ons zo goed beoordeelt. Het behalen van het keurmerk laat zien dat we onze processen op orde hebben. De scores die we van het NIAZ kregen, zijn ruim boven de normen en komen goed overeen met wat het ziekenhuis na de verplichte voorafgaande zelfevaluatie had aangegeven. Op enkele punten kregen we zelfs een hogere score van de NIAZ-auditoren.’

Topprestatie
Tijdens de uitreiking sprak Ronald Mulder, succesvol schaatser op de Olympische Spelen in Sochi afgelopen winter. Hij vertelde over de route naar het leveren van een topprestatie zoals het behalen van het keurmerk en het winnen van een Olympische plak. Ook zoomde hij in op wat er nodig is om het niveau van een topprestatie vast te houden. In het geval van Bethesda samen met de andere ziekenhuislocaties van Zorggroep Leveste Middenveld in Emmen en Stadskanaal.

NIAZ
Het NIAZ voert zijn toetsingen uit met behulp van zeer ervaren mensen uit de zorg zelf die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Zij mogen nooit een band hebben met de instelling die zij toetsen. Op die manier is het NIAZ verzekerd van objectiviteit en kan het toch beschikken over maximale deskundigheid door het ‘oog van de meester’ bij het uitvoeren van toetsingen. Als instellingen aan de eisen voldoen, krijgen zij van het NIAZ het accreditatiebewijs dat aangeeft dat zij hun zorgorganisatie structureel op orde hebben. Dit bewijs is vier jaar geldig waarna het toetsingsproces opnieuw wordt doorlopen. Elke nieuwe toetsingsronde worden de eisen weer iets aangescherpt en is speciale aandacht voor de aandachtspunten van de vorige keer. Het NIAZ maakt deel uit van de internationale gemeenschap van toetsingsinstituten in de zorg.