Bethesda krijgt opnieuw NIAZ-accreditatie › Treant Zorggroep

Bethesda krijgt opnieuw NIAZ-accreditatie

Geplaatst op: 26 september 2014

Ziekenhuis Bethesda heeft opnieuw de NIAZ-accreditatie behaald, het belangrijkste keurmerk in de ziekenhuiszorg. Toekenning van dit keurmerk gebeurt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), een onafhankelijk instituut dat kwaliteitssystemen in de zorg toetst.

Het keurmerk geeft een indicatie over de manier waarop de zorg binnen een ziekenhuis is geregeld. Controleurs kijken onder meer naar de normale gang van zaken op afdelingen, de kennis van protocollen bij medewerkers en naar de kwaliteitsborging. Met dit belangrijke keurmerk laat Bethesda zien kwalitatief goede, veilige en verantwoorde zorg te leveren. Heldere afspraken over onderzoek en behandeling zorgen ervoor dat duidelijk is wie wat doet in welke situatie. Goed monitoren en bijsturen hoe de processen in het ziekenhuis verlopen optimaliseert de veiligheid en efficiëntie.

Met vlag en wimpel
De door NIAZ toegekende scores zijn ruim boven de normen en komen goed overeen met wat het ziekenhuis na een verplichte voorafgaande zelfevaluatie had aangegeven. Enkele punten kregen zelfs een hogere score van de NIAZ-auditoren.

NIAZ
Het NIAZ voert zijn toetsingen uit met behulp van zeer ervaren mensen uit de zorg zelf die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Zij mogen nooit een band hebben met de instelling die zij toetsen. Op die manier is het NIAZ verzekerd van objectiviteit en kan het toch beschikken over maximale deskundigheid door het ‘oog van de meester’ bij het uitvoeren van toetsingen. Als instellingen aan de eisen voldoen, krijgen zij van het NIAZ het accreditatiebewijs dat aangeeft dat zij hun zorgorganisatie structureel op orde hebben. Dit bewijs is vier jaar geldig waarna het toetsingsproces opnieuw wordt doorlopen. Elke nieuwe toetsingsronde worden de eisen weer iets aangescherpt en is speciale aandacht voor de aandachtspunten van de vorige keer. Het NIAZ maakt deel uit van de internationale gemeenschap van toetsingsinstituten in de zorg.