Bereikbare zorg is belangrijk voor inwoners › Treant Zorggroep

Bereikbare zorg is belangrijk voor inwoners

Geplaatst op: 4 april 2017

Meepraten blijft mogelijk.

Om goede, bereikbare en betaalbare zorg in onze regio te kunnen blijven aanbieden is Treant Zorggroep in gesprek. Met inwoners en stakeholders. Dat doet Treant in kleine groepen om het gesprek goed aan te kunnen gaan en te luisteren naar wat er speelt.  

Dat hebben we gisteravond gedaan met enkele inwoners in Pesse. Dat waren goede gesprekken waar onder andere naar voren kwam dat inwoners het belangrijk vinden om zorg dichtbij te hebben. Bereikbaar ook voor inwoners die minder mobiel zijn. Daarvoor gaat Treant in gesprek met openbaar vervoerbedrijven om te bespreken wat er mogelijk is om de verbindingen te verbeteren. 

Enkele inwoners maakten zich zorgen over de beschikbaarheid van de spoedzorg. Daarvan kon Treant zeggen dat op alle locaties 24/7 spoedzorg en acute verloskunde beschikbaar blijft. Treant gaat de komende tijd in de hele regio het gesprek aan en neemt de input vanuit deze bijeenkomsten mee terug.

Dan zullen de plannen om de zorg toekomstbestendig te kunnen organiseren verder uitgewerkt worden en toegelicht. Welke keuzes moeten er gemaakt worden en welke argumenten horen daarbij? Dat willen we op een heldere manier met onze omgeving communiceren.

Dinsdag 4 april  en woensdag 5 april zijn er bijeenkomsten in Emmen en Alteveer (Groningen). Wilt u ook meepraten over de ziekenhuiszorg in uw regio? Kijk dan hier voor de data en locaties.