Belangrijke stap is gezet in bundeling van krachten dokters Treant Zorggroep › Treant Zorggroep

Belangrijke stap is gezet in bundeling van krachten dokters Treant Zorggroep

Geplaatst op: 4 december 2017

Alle 260 medisch specialisten van Treant Zorggroep gaan, als het aan hen ligt, vanaf 1 januari 2018 op in één gezamenlijke coöperatie: het Medisch Specialistisch Collectief Treant. Afgelopen week ging de ALV akkoord met dit voornemen.

'Deze stap laat zien dat we binnen Treant de krachten bundelen en dokters willen samenwerken om  onze organisatie verder te verbeteren', aldus uroloog en MSCT voorzitter Peter Kleingeld. 'Voordeel van alle dokters onder één dak is dat we sneller besluiten kunnen nemen en dat de medische staf met één bestuur, één aanspreekpunt vormt voor de raad van bestuur. Bovendien worden alle dokters op dezelfde manier vertegenwoordigd binnen de medische staf.'

Het MSCT ontstaat uit een fusie van de vereniging van medisch specialisten in dienstverband (VMSD), de coöperatie van vrijgevestigde medisch specialisten (MSN NON), en de Vereniging Medische Staf (VMS). Het bestuur MSCT is het vertegenwoordigende orgaan zowel intern als extern, van alle specialismen en vakgroepen. In het bestuur zitten 7 specialisten, vrijgevestigd en in dienstverband.

De meerderheid van de 260 medische specialisten heeft ingestemd met oprichting van het MSCT.

Een belangrijke volgende stap is het verkrijgen van de adviezen van de medezeggenschap en instemming van de raad van toezicht. Na het doorlopen van deze stappen, wil het MSCT zo snel mogelijk van start in 2018.

Treant Zorggroep heeft drie ziekenhuislocaties in Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen en 17 locaties voor wonen en zorg in de omgeving van Hoogeveen en Emmen.