Belangrijke prijs voor diabetesonderzoek in Hoogeveen › Treant Zorggroep

Belangrijke prijs voor diabetesonderzoek in Hoogeveen

Geplaatst op: 8 december 2010

Het is bekend dat patiënten met diabetes type 2 een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten. Uit recent onderzoek vanuit het Bethesda Diabetes Research Center in Hoogeveen blijkt dat de toevoeging van metformine aan insulinetherapie een verbetering geeft van de vaatwandfunctie, onafhankelijk van de bloedsuikerregulatie.

Eerder onderzoek door hetzelfde centrum toonde aan dat toevoeging van metformine de insulinebehoefte verlaagt en de bloedsuikerregulatie verbetert. Ook heeft deze toevoeging een gunstig effect op het gewicht. Al deze effecten blijken duurzaam, en leiden tot een afname van hart- en vaatziekten. Tijdens het Jaarlijkse Nationale Congres voor Diabetesonderzoek op 2 en 3 december 2010 te Oosterbeek werd dit onderzoeksprogramma vanuit het Bethesda Diabetes Research Center Hoogeveen bekroond met de Gerritzen Award voor het proefschrift van mevrouw dr. Jolien de Jager.

Met name die verbeterde vaatwandfunctie is veelbelovend, omdat het effect van metformine grotendeels onafhankelijk is van de bloedsuikerregulatie. Dit biedt mogelijk ook perspectieven voor patiënten met hart- en vaatziekten zonder diabetes. Om dat te bewijzen is nog nader onderzoek nodig, dat zijn voortgang zal krijgen vanuit het Bethesda Diabetes Research Center te Hoogeveen.

De onderzoeksbevindingen kwamen tot stand in Hoogeveen onder leiding van dr. Adriaan Kooy, internist en directeur van het BDRC, in samenwerking met prof. dr. Coen Stehouwer, internist en hoofd Interne Geneeskunde van het Maastricht Universitair Medisch Centrum.