Begroting ziekenhuis Treant Zorggroep sluitend › Treant Zorggroep

Begroting ziekenhuis Treant Zorggroep sluitend

Geplaatst op: 10 maart 2015

In december liet de begroting van de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep een gat van € 16 miljoen zien. Afgelopen maanden is hard gewerkt om de begroting sluitend te krijgen. Dat is gelukt door een bezuinigingsplan op te stellen en voor een deel door eenmalige meevallers aan de inkomstenkant. De personele gevolgen zijn hierdoor wat minder groot dan eerst voorzien. Bezuinigingen zijn nodig omdat er ook in de komende jaren waarschijnlijk structureel minder patiënten in het ziekenhuis komen. Dit komt door minder vraag, maar met name door de voorgenomen overheveling van taken naar de eerste lijn.

De structureel door te voeren bezuinigingen omvatten een bedrag van € 14,5 miljoen. Die zijn gevonden in inkoopvoordelen, efficiëntere organisatie van de polikliniek en de kliniek, zinnig en zuinig gebruik van diagnostiek en geneesmiddelen en de reductie van tijdelijk personeel en adviseurs van buiten de organisatie. Over heel 2015 wordt daarmee een bedrag van € 10,7 miljoen bespaard.

Personeel
De personele krimp komt in de begroting 2015 in totaal op 135 voltijdbanen die begin 2016 afgerond moet zijn. Het gaat om functies in de ziekenhuiszorg en bij de ondersteunende diensten. Inkrimping gaat zoveel mogelijk via natuurlijk verloop en met hulp van een selectieve vacaturestop. Waar nodig wordt in overleg gegaan met de vakbonden.

Investeringen
Treant Zorggroep wil in 2015 en 2016 ook flink investeren, ook daarvoor zijn deze bezuinigingen nodig. In 2015 wil de zorggroep € 24 miljoen investeren in ICT, gebouwen en (medische) apparatuur op de ziekenhuislocaties. Het digitaliseren van de patiëntendossiers en informatiesystemen neemt hier een groot deel van in beslag. In gebouwen wordt geïnvesteerd in brandveiligheid, noodstroomvoorzieningen, operatiekamers op locatie Refaja en de SEH op locatie Scheper.