‘Als anios moet je bij Treant zijn’ › Treant Zorggroep

‘Als anios moet je bij Treant zijn’

Geplaatst op: 16 januari 2019

Sinds het voltooien van haar studie geneeskunde werkt Ilse Spiekman (24) als basisarts (anios) bij Treant. Afgelopen zomer startte ze op de Spoedeisende Hulp van het Scheper in Emmen, in februari stroomt ze door naar Interne geneeskunde. Juist deze keuzevrijheid spreekt haar enorm aan. ‘Als anios stippel je je eigen route uit, je bepaalt zelf waar je ervaring wilt opdoen.’

Diezelfde vrijheid ervoer ze ook tijdens haar coschappen in het Scheper. ‘Dokters waren altijd bereid om mijn vragen te beantwoorden en advies te geven. Ze namen de tijd voor me, ik voelde me echt welkom.’

Deze positieve ervaring was reden genoeg om opnieuw bij Treant aan de slag te gaan. Ook als anios krijgt Ilse alle gewenste medewerking. ‘Specialisten zijn altijd bereid tot overleg, ik kan laagdrempelig bij ze aankloppen.’ Van hiërarchie merkt ze weinig. ‘De meeste artsen mag ik tutoyeren.’ Bovendien wordt haar medisch inzicht op waarde geschat. ‘Specialisten stellen vertrouwen in mijn oordeel, ze beschouwen mij als een volwaardige collega.’

Ilse Spiekman, anios op de SEH van het Scheper: ‘Bij Treant heb je maximale keuzevrijheid.’
Ilse Spiekman, anios op de SEH van het Scheper: ‘Bij Treant heb je maximale keuzevrijheid.’

Onderwijsminded
Ilse omschrijft Treant als zeer onderwijsminded. ‘Er zijn talloze scholingsdagen en overlegmomenten waar je als anios kunt aanschuiven.’ Ook is er een assistentenkamer beschikbaar voor anios die werkzaam zijn bij Chirurgie en Interne geneeskunde. Dankzij het kleinschalige karakter van Treant kent Ilse inmiddels al haar collega-assistenten. ‘We wisselen ervaringen uit en waar mogelijk helpen we elkaar. Als anios sta je er niet alleen voor.’ Ook na werktijd weten de assistenten elkaar te vinden. ‘Er staat regelmatig een etentje of borrel op het programma’, vertelt Ilse. ‘De saamhorigheid is groot en er heerst een goede teamgeest.’

‘De saamhorigheid is groot’

Aanrader
Ilse hoopt dat haar aanstelling bij Treant een vervolg krijgt. ‘Ik zou graag in opleiding komen tot internist en als ik eenmaal klaar ben, wil ik graag in het noorden blijven’, lacht de geboren Emmense. ‘Misschien wel bij Treant…’
Zij roept studenten geneeskunde op om haar voorbeeld te volgen. ‘Binnen dit ziekenhuis krijg je als anios maximale keuzevrijheid, word je goed begeleid en zijn er talloze scholingsmogelijkheden. Treant is echt een aanrader.’