Alle zwangeren in regio Emmen krijgen dezelfde intake › Treant Zorggroep

Alle zwangeren in regio Emmen krijgen dezelfde intake

Geplaatst op: 29 januari 2018

Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Emmen start met een uniforme intake voor zwangeren in de regio Emmen. Vanaf 1 februari 2018 krijgt elke zwangere een uitgebreide intake bij een eerstelijns verloskundigenpraktijk.

Het VSV Emmen is een samenwerkingsverband van regionale zorgverleners in de geboortezorg in de regio Emmen (o.a. gynaecologen en kinderartsen van Treant zorggroep ziekenhuislocatie Scheper, eerste- en tweedelijns verloskundigen, kraamzorginstellingen). Doel van het VSV is om de zorg rondom zwangerschap en geboorte te optimaliseren. Er wordt intensief overlegd en samengewerkt.

Het VSV wil als één organisatie naar buiten treden, met afgestemde protocollen en zorgpaden. Wel zo prettig en duidelijk voor aanstaande ouders.

Intake

Een van de resultaten is dat alle zwangeren in het werkgebied van het VSV per 1 februari dezelfde uitgebreide intake krijgen bij een verloskundigenpraktijk in de regio, ongeacht of er sprake is van een medische indicatie. Indien nodig wordt de zwangere doorverwezen naar de gynaecoloog voor verdere zorg. Dezelfde verloskundigenpraktijk verzorgt dan weer het kraambed.

Kans voor de Veenkoloniën

Het VSV Emmen is al enige tijd betrokken bij het project ‘Kans voor de veenkoloniën'. Dit project beoogt de algemene gezondheid in de regio te verbeteren, onder andere door het optimaliseren van de zorg rondom zwangerschap en geboorte. Naast de medische intake wordt de zwangere daarom ook gevraagd een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze lijst kan beoordeeld worden of er extra zorg of ondersteuning gewenst is voor de betreffende zwangere. Aan de ene kant dus meer uniformiteit, aan de andere kant juist meer zorg op maat.

Gerelateerde specialismen