Afsluitende publiekslezing over veranderende moeder- en kindzorg › Treant Zorggroep

Afsluitende publiekslezing over veranderende moeder- en kindzorg

Geplaatst op: 18 september 2014

In het kader van haar 100-jarig bestaan organiseert Ziekenhuis Bethesda in september vier publiekslezingen. De laatste lezing is op dinsdag 30 september met als onderwerp ‘Moeder- en kindzorg 2.0’ en wordt verzorgd door Kindergeneeskunde, Gynaecologie en Verloskunde.

Net als voor de lezingen over hoge bloeddruk, darmkankerscreening en diabetes wordt veel belangstelling verwacht.

Moeder- en kindzorg 2.0
Tijdens de publiekslezing ‘Moeder- en kindzorg 2.0’ is er volop aandacht voor de veranderende zorg voor moeder en kind. Want al voor de zwangerschap is er aandacht voor een gezonde leefstijl van de beide ouders. Voor, rond en na de geboorte wordt de ontwikkeling van het kind goed in de gaten gehouden, ook wanneer het kind opgroeit.

Tijdens de lezing legt kinderarts Bas Delsing uit wat de veranderingen op het gebied van moeder- en kindzorg zijn. Teamleider Vrouw en Kind Esther Nieuwschepen vertelt over gezinsgerichte zorg waarbij alle leden van het nieuwe gezin centraal staan. Gynaecoloog Margreet Miedema licht het begrip ‘keizersnee 2.0’ toe. Hoe ontwikkelingsgerichte zorg er op de kinderafdeling uitziet, legt kinder- en neonatologieverpleegkundige Nienke Smit-Blokzijl uit. Paul Asbreuk, voorzitter van het regionale ketenproject ‘Bij een goed begin hoort een goede start’, vertelt over het belang van de tijd vóór en aan het begin van de zwangerschap. Hier valt grote winst te behalen wat betreft gezonde zwangerschap, lage geboortesterfte en gezonde kinderen.

Locatie en tijd
Deelname aan de publiekslezing is gratis. Medische kennis is niet nodig. Aanmelden voor de publiekslezing kan via http://www.bethesda.nl/publiekslezingen. De lezing is van 19.30 tot 21.30 uur in de grote zaal van het ziekenhuis op de eerste etage. Voor meer informatie over de publiekslezing kan men telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Vrouw & Kind, (0528) 286 381.

Open dag in november
Dit jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd om het 100-jarig jubileum van Ziekenhuis Bethesda te vieren, waaronder een expositie over 100 jaar Bethesda en de publiekslezingen. De festiviteiten krijgen op zaterdag 1 november een vervolg met een open dag van het ziekenhuis tijdens de Open Bedrijvendag Drenthe. Deze dag krijgen bezoekers een compleet beeld van Bethesda als zorgaanbieder én als bedrijf/werkgever.