Acute zorg blijft behouden voor Bethesda en Refaja › Treant Zorggroep

Acute zorg blijft behouden voor Bethesda en Refaja

Geplaatst op: 12 april 2017

De Acute Zorg Afdeling (AZA). Onder die naam wordt op ziekenhuislocaties Bethesda (Hoogeveen) en Refaja (Stadskanaal) ook in de toekomst acute zorg verleend die op een gewone verpleegafdeling niet voorhanden is. Op de AZA is continue bewaking van hart, bewustzijn, bloedsomloop en ademhaling mogelijk.

De afdeling is ontwikkeld om binnen nieuwe richtlijnen de acute zorg zo in te richten dat deze beschikbaar blijft voor alle ziekenhuislocaties van Treant. De nieuwe richtlijnen en kwaliteitseisen voor de inrichting van een Intensive Care, de zogeheten IC-richtlijn, maken namelijk dat kleinere ziekenhuizen hun intensieve zorg anders moeten organiseren. Op ziekenhuislocatie Bethesda is al meer dan een jaar ervaring opgedaan met het concept van een AZA.

Patiënten komen op de Acute Zorg Afdeling terecht vanaf één van de verpleegafdelingen in het ziekenhuis of als zij met spoed moet worden opgenomen.

Ook na een geplande of een spoedoperatie kan hier de eventuele nazorg plaatsvinden. Op de AZA verblijven patiënten van diverse hoofdbehandelaars, cardiologen, internisten, neurologen, chirurgen en longartsen.

Natuurlijk is het de bedoeling patiënten die op de AZA verblijven, beter worden. Mocht de situatie tóch verslechteren, dan kan een intensive care arts snel en gemakkelijk geraadpleegd worden. Indien nodig, neemt een intensivist de behandeling over. Als een patiënt langdurig kunstmatig beademd moet worden, is overplaatsing naar de Intensive Care van een ander ziekenhuis nodig. Bijvoorbeeld naar ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen of een ziekenhuis in Zwolle of Groningen. Dat gebeurt in ongeveer vijf procent van alle gevallen.

De Acute Zorg Afdelingen zijn belangrijk voor ziekenhuislocaties Bethesda en Refaja omdat Treant Zorggroep op deze manier de continuïteit en kwaliteit van de zorg voor de ernstig zieke en kwetsbare patiënt kan behouden. Zo dichtbij als mogelijk. Dankzij de introductie van de Acute Zorg Afdeling verandert er voor de meeste mensen niets in het zorgaanbod van Treant Zorggroep. Voor de locaties Bethesda en Refaja blijft dan ook gelden: 24/7 spoedeisende zorg, 24/7 (acute) verloskundige zorg en een breed zorgaanbod voor de meest voorkomende gevallen.

Treant loopt met deze aanpak voorop en heeft als één van de eerste ziekenhuizen in het land een model gevonden om de acute zorg toekomstbestendig te organiseren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is tijdens de ontwikkeling van deze plannen nauw betrokken en geïnformeerd en zien deze herinrichting van zorg met vertrouwen tegemoet.

In deze infographic ziet u wat de Acute Zorg Afdeling inhoudt.