Actieve bijdrage aan veilige zorg › Treant Zorggroep

Actieve bijdrage aan veilige zorg

Geplaatst op: 2 augustus 2017

Wordt u opgenomen bij Treant of brengt u een bezoek aan de polikliniek, dan kunt u actief een bijdrage leveren aan veilige zorg. Via de nieuwe patientveiligheidskaart nodigt Treant u uit om actief mee te denken over uw eigen zorgproces.

Voorbereiding

U vindt de kaart hier op onze website, maar ook in  onze ziekenhuislocaties. Op uw kamer en eventueel op televisieschermen. Wordt u opgenomen bij Treant, dan wordt de kaart met u besproken. De kaart helpt u bij het voorbereiden van uw bezoek aan ons ziekenhuis. Ook kan de kaart van pas komen om gebeurtenissen die u tijdens uw bezoek signaleert bespreekbaar te maken met uw zorgverleners. Bijvoorbeeld als u hetgeen de dokter of verpleegkundige u vertelt niet goed begrijpt. Of als u medicijnen krijgt die er anders uitzien dan u gewend bent.