Accreditatie Treant ziekenhuislocaties vooralsnog niet verlengd › Treant Zorggroep

Accreditatie Treant ziekenhuislocaties vooralsnog niet verlengd

Geplaatst op: 14 mei 2019

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg toetst de stand van zaken van zorginstellingen in Nederland op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dat gebeurt aan de hand van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. NIAZ heeft eind maart de stand van zaken bij de drie ziekenhuislocaties van Treant getoetst. NIAZ heeft Treant laten weten dat de accreditatie vooralsnog niet verlengd wordt.

Treant voldoet weliswaar aan de meeste criteria en laat een stijgende lijn zien op het gebied van kwaliteit, maar op een aantal punten is nog verbetering nodig. Na bestudering van het NIAZ-rapport stelt Treant een vervolgverbeterplan op om te werken aan deze verbeterpunten. Volgend jaar doet Treant een nieuwe audit om de accreditatie alsnog te behalen.