Uitkomst onderzoek signalen medewerkers › Treant Zorggroep

Uitkomst onderzoek signalen medewerkers

Geplaatst op: 3 juli 2018

Behoefte aan een duidelijke koers, toegenomen werkdruk op de werkvloer en de noodzaak van duidelijke communicatie. Dat zijn de belangrijkste zaken die medewerkers van Treant meegeven aan hun raad van bestuur. Dat blijkt uit een onderzoek van de ruim 800 formulieren die bij een actie van vier vakbonden werden ingevuld.

In totaal werden op 817 formulieren 1.371 opmerkingen, klachten, tips en complimenten geuit. Zo’n 45% van de opmerkingen gaan over de behoefte aan een duidelijke koers van Treant. Zo’n 28% gaat over werkdruk, sfeer op de werkvloer, waardering voor medewerkers en roosterproblemen. Interne communicatie en betrekken van medewerkers is onderwerp van 17% van alle meldingen. De claims die de vakbonden begin juni in de media hebben gedaan zijn niet te onderbouwen met de meldingen die daadwerkelijk zijn binnengekomen. Zo gaat slechts 0,58% van alle meldingen over intimidatie en 0,44% over problemen met ziekteverzuim. 

'De signalen van onze medewerkers nemen we serieus, het laat zien dat we onverminderd werk moeten maken van open communicatie en het laten blijken van onze waardering voor onze medewerkers', aldus Jean-Pierre van Beers, lid raad van bestuur van Treant. 'Tegelijk horen dit soort signalen bij een organisatie in verandering. Aan ons om onze medewerkers nog beter te betrekken bij wat we aan het doen zijn. De uitkomsten van het onderzoek helpen ons om aandacht te besteden aan zaken die daadwerkelijk spelen.'

Betrokkenheid

Uit de analyse komt verder naar voren dat medewerkers weinig problemen ervaren met het huidige verzuimbeleid. Wel zouden veel medewerkers het prettig vinden als er meer en duidelijker gecommuniceerd wordt en dat er beter naar hen wordt geluisterd. Van Beers: 'Hieruit blijkt de grote betrokkenheid van onze medewerkers. We realiseren ons dat het spannende tijden zijn en dat meer dan ooit belangrijk is onze medewerkers goed te betrekken bij de veranderingen en daar zo duidelijk mogelijk over te communiceren.'

Vervolg

De uitkomsten van het onderzoek, dat hier te lezen is, wordt met de vier betrokken vakbonden gedeeld en besproken. Daarnaast heeft de raad van bestuur de resultaten met de ondernemingsraad (OR) Cure en OD besproken. Samen met de OR wordt bekeken hoe medewerkers nog beter betrokken kunnen worden bij de ontwikkelingen die Treant doormaakt. Vicevoorzitter Geert Oosting van de OR Cure en OD kan zich vinden in de aanpak van de raad van bestuur. 'Er ligt een serieus plan van aanpak dat antwoord geeft op de signalen die er in de organisatie leven. We gaan graag in op de uitnodiging van de raad van bestuur om gezamenlijk tot een verbeterplan te komen.'