Zorg voor de regio › Treant Zorggroep

Zorg voor de regio

Geplaatst op: 12 december 2019

Op 3 december heeft de Raad van Bestuur het definitieve besluit genomen met betrekking tot de wijzigingen bij Treant in het kader van Zorg voor de Regio. In de definitieve besluiten zijn de adviezen van de respectievelijke adviesgremia verwerkt. De schriftelijke terugkoppelingen hiervan en het definitieve besluit zijn op 6 december verzonden aan de overlegorganen. Op 10 december is het definitieve besluit voorgelegd aan de Raad van Toezicht, die ermee instemde. Daarmee is het voorgestelde besluit formeel definitief: alle organisatiewijzigingen worden als gepland geïmplementeerd.

Daarmee wordt de acute zorg geconcentreerd in Emmen. De SEH in Stadskanaal gaat op 6 januari dicht en het Refaja wordt omgevormd tot weekziekenhuis. Op 6 april zal Hoogeveen volgen. De planbare zorg zal uitgevoerd worden in Hoogeveen en Stadskanaal.