Verpleegkundig specialist › Treant Zorggroep

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialist (VS) is een vrij nieuw beroep in de ziekenhuiswereld. De VS combineert verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. De VS werkt  samen met onze 260 medisch specialisten aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Binnen een medisch specialisme werkt de VS op de polikliniek en/of op de verpleegafdeling. Zij lopen visite op de verpleegafdeling, houden spreekuur, schrijven behandelingen voor en voeren deze zelfstandig uit. Ook schrijft de VS medicatie voor.

Zelfstandige bevoegdheid

De zelfstandige bevoegdheid van de VS is sinds 1 januari 2018 opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dit betekent dat bepaalde medische taken structureel worden overgedragen aan de VS. Zij kunnen bijvoorbeeld geheel zelfstandig een diagnose stellen en een behandeling starten.

Zaalartsfunctie en/of spreekuur houden:

 • afnemen medische anamnese,
 • lichamelijk onderzoek,
 • aanvragen en interpreteren diagnostiek
 • diagnose stellen
 • behandelplan opstellen, behandeling starten en vervolgen
 • consulten op diverse afdelingen van het ziekenhuis

Zelfstandig uitvoeren van (poliklinische) operaties, zoals:

 • verrichten excisie kleine (huid)afwijkingen, zoals verschillende soorten huidkanker, moedervlekken, atheroomcyste, lipoom, verrichten wondtoilet (necrotectomie)

Medisch technische handelingen, zoals:

 • geven van onderwijs en begeleiden van (co-)assistenten
 • geven van voorlichting aan diverse patiënten categorieën
 • participeren in verschillende multidisciplinaire teams
 • bijdrage leveren aan kwaliteitsbeleid
Lees meer over de taken van de VS