Sterftecijfers (HSMR en SMR) › Treant Zorggroep

Sterftecijfers (HSMR en SMR)

HSMR staat voor Hospital Standardized Mortality Rate. HSMR is een zogenaamde graadmeter (indicator) om per jaar de sterfte in alle ziekenhuizen te kunnen vergelijken. Bij de vergelijking wordt rekening gehouden met de kenmerken en de soort opnamen van de verschillende patiënten. Denk daarbij aan leeftijd, geslacht en de complexiteit van het ziektebeeld van de patiënt. Een HSMR van onder de 100 geeft aan dat in een bepaald jaar in een ziekenhuis minder patiënten zijn overleden dan op basis van het landelijk gemiddelde mag worden verwacht.

SMR staat voor Standardized Mortality Rate. SMR geeft, in tegenstelling tot HSMR, inzicht of het sterftecijfer bij een bepaald ziektebeeld afwijkt van het landelijk gemiddelde. De HSMR is gebaseerd op 50 aparte ziektebeelden met hun eigen SMR.

Treant Zorggroep, ziekenhuislocaties Bethesda, Scheper en Refaja

 • HSMR 2017: 94 (95%-betrouwbaarheidsinterval is 86-102)
  Dit betekent dat de HSMR van Treant Zorggroep voor 2017 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een driejaarsperiode. Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR over de jaren 2015-2017 komt uit op 100 (95%-betrouwbaarheidsinterval is 95–105). Dat betekent dat de HSMR van Treant Zorggroep niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.
 • SMR 2017
  De SMR van Treant Zorggroep is in de periode 2015-2017 bij de volgende onderwerpen significant lager dan het landelijk gemiddelde:
  • Letsel en vergiftiging.
  • Pneunomie.
  • Intracraniaal letsel

Bekijk het SMR-overzicht 2015-2017
Bekijk het SMR-overzicht 2017