Mijn persoonlijke gegevens › Treant Zorggroep

Mijn persoonlijke gegevens

Mijn persoonlijke gegevens

Inzage in uw persoonlijke medische gegevens via een portaal of een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)

Treant biedt haar patiënten online toegang tot gegevens die in het EPD bij Treant worden geregistreerd. In eerste instantie zal er met name veel informatie getoond worden en is het niet niet mogelijk om als patiënt zelf informatie toe te voegen, zoals b.v. zelfmetingen. In tegenstelling tot de opties die een  persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt...

Een PGO met al uw medisch gegevens: in Australië hebben patiënten het al. Ook in Nederland moet iedereen dat kunnen krijgen, vindt Patiëntenfederatie Nederland. Op de site van Patiëntenfederatie Nederland leest u welke voordelen het biedt.

Maar wat is dat, een PGO? Apps en websites die door patiënten en (zorg)consumenten gebruikt worden om allerlei gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen worden een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) genoemd. Een PGO is een levenslang online hulpmiddel voor patiënten om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, onderzoekuitslagen en inentingen.

Wat is het verschil tussen een patiëntenportaal en een PGO?

In een portaal kunt u alleen gegevens bekijken van de zorgverlener die het portaal beheert: in mijnTreant ziet u dus alleen gegevens die op de drie ziekenhuislocaties van Treant over u worden bijgehouden. In een PGO kunt u uw gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners verzamelen, dus zowel van uw diëtist als uw cardioloog, apotheker of huisarts. U kunt deze gegevens niet alleen bekijken, maar ook beheren, delen en er informatie aan toevoegen. Bijvoorbeeld eigen meetgegevens zoals uw bloeddruk, gewicht of hartslag. Maar ook correspondentie met uw arts, zoals e-mails of brieven.

Welk PGO wilt u gebruiken? U kiest! Hoewel het digitale portaal van uw huisarts of trombosedienst dezelfde functies als een PGO kan hebben, is het verschil dat u zelf niet kunt kiezen welk portaal u wilt gebruiken en dit bij een PGO wel kan. Er zijn verschillende leveranciers van PGO's: een aantal hiervan vindt u op de website DigitaleZorgGids.

Daarnaast is uw PGO een levenslang hulpmiddel: ongeacht waar u onder behandeling bent, of als u verhuist: u kunt uw gegevens en uw PGO altijd meenemen.

MedMij

Binnen het programma MedMij wordt hard gewerkt uitgebreide aan PGO’s waarmee de zorggebruiker toegang heeft tot de eigen gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners en ze van daaruit veilig en vertrouwd kan verzamelen, delen en beheren. MedMij bouwt zelf geen PGO, maar ontwikkelt de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op.

Voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals deze zijn opgesteld in het MedMij Afsprakenstelsel: alleen die PGO's krijgen het MedMij-stempel. Een PGO met een MedMij-vinkje betekent:

  • dat u met de app of site veilig en eenvoudig gezondheidsgegevens kunt uitwisselen met zorgverleners;
  • dat u er uw gegevens veilig kunt inzien en gebruiken;
  • dat uw gegevens er op een begrijpelijke manier getoond worden.

Bron: www.patientenfederatie.nl