Mijn dossier › Treant Zorggroep

Mijn dossier

Mijn dossier

Wat wordt er getoond in mijnTreant?

In een beveiligde omgeving (u logt in met DigiD + sms-code) heeft u toegang tot:

  • uw persoonlijke gegevens (sommige gegevens kunt u in het portaal zelf aanpassen);
  • correspondentie/brieven: ontslagbrieven (b.v. een brief van uw specialist aan uw huisarts) en voortgangsbrieven;
  • (lab)uitslagen;
  • uw afsprakenoverzicht (met aanvullende informatie die voor de voorbereiding belangrijk is, zoals folders en de patiëntveiligheidskaart);
  • type implantaten (b.v. van een pacemaker of heup- of knieprothese) -> later in 2019;
  • medicatie-overzichten -> vierde kwartaal 2019.

Uw dossier is van u!

Uw ziekenhuis, apotheek en andere zorgverleners houden uw medische gegevens nauwkeurig bij. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Treant heeft gekozen om toegang tot het portaal te verlenen via de beproefde DigiD-methode, mét sms-verificatie. Immers, deze methode wordt ook door veel overheidsinstellingen gebruikt: denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Uw gegevens zijn dus goed beveiligd!

U kunt er echter voor kiezen om anderen wél inzage te geven in uw persoonlijke medisch dossier. Bijvoorbeeld uw huisarts, uw familie of uw mantelzorger. U bepaalt zelf of, wanneer en tot welke onderdelen u anderen inzage wilt geven. Met andere woorden: zonder uw toestemming kan niemand anders uw gegevens inzien. Ook het regelen van toegang voor anderen verloopt via DigiD.

Uitslagen zien voordat u met uw specialist heeft gesproken

U bepaalt of u online inzage wilt in uw dossier (het is een recht, geen plicht!).

In mijnTreant kunt u ook uitslagen raadplegen. Mogelijk kunt u die als schokkend ervaren, omdat ze nog niet met u zijn besproken. In mijnTreant bouwen wij daarom een 'drempel' in: een waarschuwing met de tekst 'Weet u zeker dat u uw uitslagen wilt inzien?'