Mijn dossier › Treant Zorggroep

Mijn dossier

Mijn dossier

Wat wordt er getoond in mijnTreant?

In mijnTreant heeft u toegang tot de module Mijn dossier met daarin:

  • brieven: correspondentie/brieven: ontslagbrieven (b.v. een brief van uw specialist aan uw huisarts) en voortgangsbrieven;
  • (lab)uitslagen;
  • metingen.

In de loop van 2019 voegen we toe:

  • type implantaten (b.v. van een pacemaker of heup- of knieprothese);
  • medicatie-overzicht;
  • allergieën.

Inzage in dossier via mijnTreant of Kopie dossier-aanvraag

  • mijnTreant toont delen uit uw medisch dossier: de historie gaat terug tot begin 2018.
  • Wilt u uitgebreidere informatie en/of informatie van voor 2018, dan kunt u een kopie dossier aanvragen. Informatie over de mogelijkheden vindt u op de pagina Opvragen van uw medisch dossier.

Uw dossier is van u!

Uw ziekenhuis, apotheek en andere zorgverleners houden uw medische gegevens nauwkeurig bij. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Treant heeft gekozen om toegang tot het portaal te verlenen via de beproefde DigiD-methode, mét sms-verificatie. Of via de Digid app. Deze methode wordt ook door veel overheidsinstellingen gebruikt: denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Uw gegevens zijn dus goed beveiligd! Zonder uw toestemming kan niemand anders uw gegevens inzien.

Weet u zeker dat u uw uitslagen wilt zien?

U bepaalt of u online inzage wilt in uw dossier (het is een recht, geen plicht!). Mogelijk ervaart u bijvoorbeeld de uitslagen, die u via Mijn dossier kunt inzien, als schokkend, zeker als uw specialist ze nog niet met u heeft besproken. In mijnTreant hebben we daarom een 'drempel' ingebouwd via dit waarschuwingsscherm: