Patiëntenportaal › Treant Zorggroep

Patiëntenportaal

Patiëntenportaal

Online toegang tot medisch dossier via mijnTreant

Wij vinden het heel belangrijk dat onze patiënten online toegang krijgen tot hun medisch dossier. Daarom hebben wij mijnTreant: een digitaal patiëntenportaal. Inmiddels ook beschikbaar via de mijnTreant app, voor nog meer gebruikersgemak.

Inloggen
Inloggen in het portaal gaat simpel:

Wat biedt mijnTreant?
Online inzage in uw gegevens geeft u de mogelijkheid om uw afspraak met uw behandelaar zo goed mogelijk voor te bereiden. Alle informatie staat overzichtelijk op een rijtje. Ook kunt u de informatie van uw arts later, op een rustig tijdstip, nog eens doornemen. Wilt u de informatie delen met anderen, bijvoorbeeld zorgverleners in een ander ziekenhuis? Ook dat is mogelijk. In het portaal tonen we:

  1. Persoonlijke gegevens: deels zijn deze gegevens via het portaal te wijzigen (zoals bijvoorbeeld huisarts, apotheek, adres, telefoonnummer of e-mailadres);
  2. Onderdelen uit het medisch dossier, waaronder (lab)uitslagen, metingen, allergieën, enzovoort), maar ook correspondentie/brieven (specialisten-, ontslag- en voortgangsbrieven);
  3. Afspraken (uit het verleden en in de toekomst), inclusief aanvullende informatie die voor de voorbereiding van de afspraak relevant/belangrijk is (bijvoorbeeld informatiefolders, een instructiefilmpje of een link naar een externe website van een branchevereniging). 

Het portaal is volop in ontwikkeling!
Log regelmatig in om op de hoogte te blijven. In de loop van 2019 voegen we heel veel nieuwe modules toe, onder andere type implantaten (b.v. van een pacemaker of heup- of knieprothese).

Doelstelling: in 2020 heeft iedere Nederlander online toegang tot zijn/haar medisch dossier

Treant Zorggroep neemt deel aan VIPP, een landelijk implementatieprogramma. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Door het VIPP-programma, dat eind 2016 van start ging, kunnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Digitale toegang, dus via internet.  Zo wordt het voor de patiënt een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen, kan de patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek met de dokter en zal hij beter geïnformeerd zijn over de eigen gezondheid. En de dokter kan een patiënt verwachten die beter in staat is om mee te denken en mee te beslissen in behandeltrajecten. 

Zie ook www.vipp-programma.nl

Animaties en filmpjes
Bekijk op de volgende pagina het VIPP-filmpje en de filmpjes die de NVZ onder andere in samenwerking met Treant heeft ontwikkeld ten behoeve van de narrowcasting informatieschermen in de ziekenhuizen