Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (personeelssamenstelling) › Treant Zorggroep

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (personeelssamenstelling)

In Drenthe hebben we te maken met een krimpregio. Drenthe vergrijst en ontgroent. In de periode van 1990 tot 2017 is het aantal 65-plussers in Drenthe verdubbeld tot ongeveer honderdduizend. Deze sterke groei zal zich ook de komende 15 jaar voortzetten. Nu is 1 op de 5 inwoners ouder dan 65. In 2040 is dat toegenomen tot 1 op de 3.

Sociaaleconomische status en gezondheid

Er zijn verschillen tussen mensen met een lage of hogere sociaaleconomische status (SES). Dit wordt gemeten aan opleiding, inkomen en beroepsniveau. In Drenthe hebben we gemiddeld genomen te maken met een lage SES. De gezondheid van mensen in lagere sociaaleconomische groepen is over het algemeen slechter dan die van mensen in hogere sociaaleconomische groepen. We zien bijvoorbeeld dat 65-plussers in Drenthe gemiddeld meer roken en drinken dan het landelijk gemiddelde onder leeftijdsgenoten. Daarnaast kampt de 65+ inwoner van Drenthe gemiddeld meer met overgewicht dan de gemiddelde Nederlander.

Uitdaging wonen en zorg

Inwoners van de regio Drenthe hebben recht op goede, bereikbare en betaalbare zorg. De bevolking in onze regio verandert en wordt steeds ouder. Tegelijkertijd vergrijst de beroepsbevolking in onze regio. Hierdoor ontstaat druk op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede zorg. Treant Zorggroep heeft de uitdaging om goed gekwalificeerde medewerkers te (blijven) binden, die goede zorg en professionele begeleiding geven.

De arbeidsmarkt

Treant Zorggroep heeft 17 centra voor wonen en zorg. Hier werken op dit moment ruim 2500 betrokken medewerkers. Om goede, bereikbare en betaalbare zorg te bieden, werken we aan een nieuwe zorgprofessionaliteit. Onze zorgvisie ‘u leeft uw eigen leven. Waarom zou dit veranderen als u zorg nodig heeft’ staat hierin centraal. We streven naar een lerende omgeving. We leren van onze bewoners en van elkaar. Door optimale afstemming binnen de teams en met specialisten om het team heen, bieden we zorg die aansluit op de individuele behoeften van onze bewoners. Dat vraagt van onze medewerkers, dat zij zich blijvend richten op samenwerking. En waardering hebben voor en willen leren van de specialistische kennis van deskundigen.

Het versterken van de verbinding tussen wonen en zorg en de ziekenhuiszorg van Treant is een kans om goede medewerkers aan ons te binden. Zodat we ook in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de complexer wordende zorg- en dienstverlening.

Lerend netwerk

Treant heeft een samenwerkingsverband met Noorderbrug (lichamelijk gehandicaptenzorg). Recent is een overeenkomst getekend over het inhuren van hun expertise. Ook werkt Treant samen met Meander (Veendam), een zorgorganisatie voor langdurende zorg in Zuidoost-Groningen en met Zorggroep Tangenborgh. Daarnaast vindt in de regio Hoogeveen uitwisseling plaats met cliënten van Philadelphia, zorginstelling voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel praten we met onze collega zorginstellingen over concrete mogelijkheden om meer van elkaar te leren en met elkaar te delen.

Overzicht per locatie

Klik op 'overzicht' om het aantal bewoners, doelgroepen en personeelssamenstelling per locatie te zien.
In het overzicht staan afkortingen. Bent u benieuwd waar deze afkortingen voor staan? Bekijk het hier.

Locatie 1

Aantal bewoners: 195, waarvan 40 % extramurale zorg ontvangt, 35 % een ZZP 5 of hoger heeft. Deze laatste groep betreft alle doelgroepen: PG, SOM, LG, VG en palliatieve zorg. Een beperkte groep (11 %) valt onder de minder complexe zorg (ZPP 4 of lager) een even grote categorie (11 % ) ontvangt VPT of eerste lijns verblijf.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
12,8 fte 1,9 fte 31,2 fte 4,1 fte 12,2 fte 2,8 fte 3,8 fte - 3,1 fte 104

Locatie 2

Aantal bewoners: 118, waarvan 40 % extramurale zorg ontvangt, 15 % een ZZP 5 of hoger heeft. Deze laatste groep betreft alle doelgroepen: PG, SOM, LG, VG en palliatieve zorg. Een kleine groep (5 %) valt onder de minder complexe zorg(ZZP 4 of lager) en 30 % ontvangt VPT.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
8 fte   27,3 fte 1,7 fte 12,1 fte 5,8 fte 3,1 fte - 3,1 fte 11

Locatie 3

Aantal bewoners: 100, waarvan bijna de helft extramurale zorg ontvangt, 18 % een ZZP 5 of hoger heeft. Deze laatste groep betreft alle doelgroepen: PG, SOM, LG, VG en palliatieve zorg. 10 % valt onder de minder complexe zorg(ZZP 4 of lager) en 25 % ontvangt VPT of eerste lijns verblijf.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
5,1 te - 16,1 fte 1 fte 6,8 fte 3,6 fte - 0,4 fte 1,3 fte 89

Locatie 4

Aantal bewoners: 53, waarvan de grootste groep (42%) een ZZP 5 of hoger heeft en 18 % onder de minder complexe zorg valt. Een even grote groep (18%) extramurale zorg ontvangt. 20 % van de bewoners ontvangt VPT. Er is geen eerste lijns verblijf.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
5,4 fte 0,8 fte 9,8 fte 1 fte 4,1 fte 2,5 fte - 1,2 fte 1,4 fte 50

Locatie 5

Aantal bewoners: 54, waarvan een kleine helft (37%) een VPT (1 t/m 4) ontvangt een even grote groep extramurale zorg ontvangt. Daarnaast ontvangt 22 % van de bewoners VPT in de categorie 5+. Slechts enkele bewoners vallen onder de overige doelgroepen.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
4,2 fte 1,7 fte 20,6 fte 0,4 fte 2,6 fte 1,5fte - - 0,6 fte 17

Locatie 6

Aantal bewoners: 198, waarvan ruim de helft (53%) een ZZP 5 of hoger heeft. Dit betreft alle doelgroepen: PG, SOM, LG, VG en palliatieve zorg. Daarnaast ontvangt bijna 30 % van de bewoners op deze locatie herstelzorg(GRZ). Een beperkte groep (10 %) ontvangt extramurale zorg en 7% is tijdelijke verblijf of VPT. Lagere complexe zorg (ZZP 4 of lager) wordt hier niet verstrekt.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
24,8 fte - 70,4 fte 10,6 fte 9,1 fte 15 fte 2,3 fte - 2,3 fte 202

Locatie 7

Dit betreft een bijzondere locatie met 104 bewoners, met een grote variatie aan bewoners en problematiek. 43 % van de bewoners heeft een ZZP5 of hoger en ene even grote groep betreft GGZ bewoners die onder beschermd wonen vallen. Daarnaast ontvangt 10 % van de bewoners extramurale zorg en zijn er enkele plaatsen tijdelijk verblijf.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
9,5 fte - 26,9 fte 11,1 fte 1,3 fte - 3,1fte - 0,8 fte 23

Locatie 8

Aantal bewoners: 132, waarvan ongeveer 42% onder de zwaardere zorg valt (ZZP 5 of hoger) en een even grote groep extramurale zorg ontvangt.  13 % van de bewoners ontvangt VPT of tijdelijk verblijf en enkele bewoners (4%) vallen onder de laag complexe zorg.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
3,6 fte 0,9 fte 33,9 fte 0,5 fte 9,6 fte 5,1 fte 3,4 fte - 0,6 fte 95

Locatie 9

Aantal bewoners: 73, waarvan het overgrote merendeel(86%) extramurale zorg ontvangt,  een kleine groep (8%) ontvangt VPT 5+ of heeft een ZZP 5 +. De overige bewoners vallen onder de lichtere zorg.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
1,3 fte 0,8 fte 12,3 fte 0,8fte 1,3 fte 1,3 fte - - - 43

Locatie 10

Aantal bewoners: 175, waarvan 45% extramurale zorg ontvangt en 42 % van de bewoners een ZZP 5 of hoger heeft. Een beperkte groep bewoners (6%)  heeft een ZZP 4 of lager. Enkele bewoners ontvangen VPT of tijdelijk verblijf.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
9,2 fte 2,7 fte 33,6 fte 3,8 fte 8,1 fte 8,7 fte 6,6 fte - 3,2 fte 121

Locatie 11

Aantal bewoners: 48, waarvan de grootste groep (83%) extramurale zorg ontvangt. Daarnaast ontvangt 16 % van de bewoners VPT.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
1,3 fte 1 fte 6,3 fte - 0,7 fte 0,2 fte 0,7 fte - 0,5 fte 36

Locatie 12

Aantal bewoners: 86, waarvan een derde de complexere zorg betreft (ZZP5 of hoger) en een iets kleinere groep (30%) extramurale zorg ontvangt. 20 % van de bewoners ontvangt VPT of eerste lijns verblijf en 11 % valt onder de lichtere zorg. Er zijn tenslotte enkele GGZ bewoners(beschermd wonen).

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
2,1 fte 0,8 fte 27,6 fte 1,6 fte 3,7 fte 3,4 fte 2,1 fte - - 80

Locatie 13

Aantal bewoners: 39, waarvan bijna de helft extramurale zorg ontvangt. Ongeveer 30 % van de bewoners heeft een hogere ZZP (5 + of VPT5+).  De overige 17 % betreft lichtere zorg.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
0,8 fte - 9 fte - 0,4 fte 0,5 fte 1,2 fte - - 28

Locatie 14

Aantal bewoners: 95, waarvan 31 % extramurale zorg ontvangt. 18 % van de bewoners valt onder de complexere zorg (ZZP5 +) en een even grote groep ontvangt VPT5+ . Daarnaast valt bijna 30 % van de bewoners onder de lichtere vormen van zorg.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
4,6 fte - 23,5 fte 1,8 fte 4,6 fte - 0,9 fte 3,1 fte 0,3 fte 134

Locatie 15

Aantal bewoners: 132, waarvan de grootste groep (51%) een ZZP 5 of hoger heeft en 13 % een lagere ZZP. Daarnaast ontvangt 23 % van de bewoners extramurale zorg en ongeveer 12 % VPT (waarvan meer dan de helft VPT 5+).

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
7,8 fte 0,4 fte 34,3 fte 1,2 fte 7,8 fte 2,1 fte 3,1 fte 3,8 fte - 176

Locatie 16

Aantal bewoners: 199, waarvan 60 % complexere zorg betreft (ZZP5+), 21 % betreft herstelzorg. Daarnaast ontvangt een kleinere groep bewoners (13%) extramurale zorg en enkele tijdelijk verblijf. VPT komt op deze locatie niet voor.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
8,8 fte - 84,1 fte 6,5 fte 14,6 fte 5,3 fte 7,6 fte 9 fte 2,8 fte 272

Locatie 17

Aantal bewoners: 94, waarvan bijna 60 % complexere zorg betreft (ZZP5+), 24 % VPT (waarvan de helft VPT 5+) en 10 % bewoners met lichtere zorgbehoefte betreft. Daarnaast ontvangen enkele bewoners extramurale zorg.

Personeelssamenstelling

Verpleegkundige niv 4 Verpleegkundige niv 6 (wijk) Verzorgende Activiteitenbegeleiding Zorg assistent Huiskamer/ assistent Leerling verpleegkundige Leerling verzorgende Leerling zorgassistent Aantal vrijwilligers
13,4 fte 0,4 fte 25,9 fte 2,7 fte 5,4 fte 0,6 fte 2,3 fte 3,9 fte - 63

Behandelaars wonen en zorg

9 specialisten ouderengeneeskunde
4 verpleegkundig specialisten 
Ruim 60 paramedische specialisten 
Overzicht