ISO 15189 accreditatie (Klinisch Chemisch Laboratorium) › Treant Zorggroep

ISO 15189 accreditatie (Klinisch Chemisch Laboratorium)

De ISO 15189 norm geldt voor laboratoria over de hele wereld. Instellingen die in het bezit zijn van deze accreditatie gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen, zoals bloed, urine, ontlasting en sperma. En hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënten blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

Locaties

Ziekenhuislocaties Scheper en Refaja zijn in het bezit van de ISO 15189 accreditatie. Ziekenhuislocatie Bethesda is nu nog CCKL geaccrediteerd en wordt in 2017 getoetst voor de ISO 15189.