Keurmerken voor kwaliteit › Treant Zorggroep

Keurmerken voor kwaliteit

Een keurmerk is een officiële erkenning dat onze ziekenhuislocaties of onze locaties voor wonen en zorg voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn opgesteld door de Inspectie van de Gezondheidszorg, het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en beroepsverenigingen van artsen. 

Als zorggroep bieden we de inwoners in onze regio volwaardige zorg. We handelen op basis van drie kernwaarden:

Betrokken
We bieden de best mogelijke zorg in een omgeving waar de patiënt en cliënt centraal staat. We willen een naaste zijn voor cliënten/patiënten, hún naasten, medewerkers en onze samenwerkingspartners.

Duidelijk
We zijn duidelijk, eerlijk en respectvol naar de patiënt en cliënt, èn naar elkaar. We spreken elkaar aan op resultaten en verantwoordelijkheden en anderen mogen ons ook hierop aanspreken.

Ondernemend
We zoeken voortdurend naar oplossingen en innovaties die de zorg rond onze cliënten/patiënten verbeteren. We nemen initiatief en geven het beste van onszelf als het gaat om professionaliteit en dienstverlening.

We zijn trots op onze behaalde keurmerken voor kwaliteit: