Continue meting patiëntervaringen › Treant Zorggroep

Continue meting patiëntervaringen

Kwaliteit van zorg staat bij Treant Zorggroep voorop. Dagelijks kunnen patiënten in ons ziekenhuis terecht voor de best mogelijke zorg. Omdat de zorg altijd beter kan, toetsen we bij Treant de kwaliteit van de zorg die we leveren. Uw ervaringen zijn daarbij een belangrijke bron van informatie.

We werken daarvoor met een continu meetsysteem: iedere patiënt die een bepaalde afdeling of polikliniek van Treant bezoekt kan rekenen op een uitnodiging. De actualiteit helpt ons snel verbeteringen in de zorg te doen op basis van de resultaten. Geselecteerde patiënten ontvangen een e-mail met daarin een link naar een vragenlijst. De vragen gaan over onder andere de wachttijd, informatievoorziening, afspraken over de zorg, bereikbaarheid, bejegening, privacy en deskundigheid. MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau, ondersteunt Treant bij de uitvoering. Uiteraard worden de antwoorden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Meedoen is niet verplicht en heeft vanzelfsprekend geen gevolgen voor de behandeling.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik deelnemen?

Patiënten ontvangen steekproefsgewijs een uitnodiging per email voor deelname aan het onderzoek. Alleen als u een email hebt ontvangen, kunt u meedoen aan het onderzoek. U kunt de vragen digitaal via internet invullen. U kunt zich dus niet aanmelden om aan het onderzoek mee te doen.

Hoe kan ik deelnemen?

Hoe worden patiënten op de hoogte gesteld van de resultaten?

De resultaten van het onderzoek worden bekendgemaakt op de website van Treant Zorggroep en op www.ziekenhuischeck.nl.

Hoe worden patiënten op de hoogte gesteld van de resultaten?

Is het onderzoek anoniem?

Ja, het onderzoek is anoniem. Het onderzoek wordt in opdracht van Treant Zorggroep en in samenwerking met uw zorgverzekeraar uitgevoerd door MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau. MediQuest heeft geen inzicht in uw patiëntgegevens. Uw NAW-gegevens worden alleen gebruikt om de uitnodigings- en herinneringsbrieven te versturen. Zij behandelt de onderzoeksgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk. Het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar weten niet of u de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u hebt gegeven.

Is het onderzoek anoniem?

Waar kan ik terecht met vragen over het invullen van de vragenlijst?

Indien u problemen hebt bij het inloggen op de vragenlijst of het invullen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest via telefoonnummer 088 030 69 00 (lokaal tarief). Ook als u hulp nodig hebt bij het invullen van de vragenlijst kunt u contact opnemen MediQuest.

Waar kan ik terecht met vragen over het invullen van de vragenlijst?

Wat heb ik als patiënt aan het onderzoek?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de patiëntenzorg in de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep te verbeteren. Treant Zorggroep publiceert de resultaten op haar website. Zo kunt u zien op welke gebieden wij als ziekenhuis goed scoren en waar het beter kan.

Wat heb ik als patiënt aan het onderzoek?

Wat houdt het patiëntenervaringsonderzoek in?

Dit onderzoek heet de Patient Reported Experience Measure (PREM-Ziekenhuizen). Dit is een landelijk vastgestelde vragenlijst om te onderzoeken wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg die zij hebben ontvangen. Het doel is om de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen te verbeteren. U als patiënt kunt ons namelijk van belangrijke verbeterinformatie voorzien. Steekproefsgewijs worden patiënten na een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek gevraagd hun ervaringen via een digitale vragenlijst in te vullen. De resultaten van het onderzoek worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor Treant Zorggroep. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt.

Wat houdt het patiëntenervaringsonderzoek in?

Wat voor consequenties heeft deelname aan het onderzoek?

Door deel te nemen aan het onderzoek draagt u bij aan de verbetering van zorg in het ziekenhuis. Meedoen is geheel vrijwillig en uw antwoorden op het onderzoek worden volledig anoniem verwerkt. Zowel het ziekenhuis als de zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in welke antwoorden u hebt gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft absoluut geen gevolgen voor uw behandeling of zorgverzekering.

Wat voor consequenties heeft deelname aan het onderzoek?

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

De resultaten worden gebruikt om de zorg en dienstverlening in de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep te verbeteren. De resultaten worden gepubliceerd op de website van Treant Zorggroep. Ook worden de resultaten gebruikt als verantwoording naar externe partijen zoals de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En ook bij enkele zorgverzekeraars voor de zorginkoop.

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

Welke patiënten worden benaderd?

Steekproefsgewijs worden patiënten benaderd die de polikliniek hebben bezocht of in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest.

Welke patiënten worden benaderd?

Ik wil niet aan het onderzoek meedoen, maar wel een ervaring of klacht doorgeven.

Complimenten, reacties, suggesties of verbeterpunten horen wij graag. Wilt u een compliment of een reactie geven, dan kan dat per mail naar ervaringen@treant.nl. Als u een klacht wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris of indienen via het online klachtenformulier.

Ik wil niet aan het onderzoek meedoen, maar wel een ervaring of klacht doorgeven.

Ik wil niet aan het onderzoek meedoen, kan ik mij afmelden?

Ontvangt u in de toekomst liever geen berichten meer over dit onderzoek? In uw uitnodiging is een link opgenomen naar de website: https://ervaringmetziekenhuiszorg.nl/helpdesk.aspx. Door uw inlogcode vermeld in de uitnodigingsmail in te voeren kunt u op deze pagina aangeven dat u niet mee wenst te doen. Of bel met MediQuest via telefoonnummer 088 030 69 00 (lokaal tarief) en geef uw gebruikerscode door.

Ik wil niet aan het onderzoek meedoen, kan ik mij afmelden?

Bekijk de film over vragenlijsten in de zorg

Vragenlijsten in de zorg, hoe zit dat?

Vragenlijsten in de zorg, hoe zit dat?