Eén ziekenhuis met drie locaties › Treant Zorggroep

Eén ziekenhuis met drie locaties

Treant Zorggroep levert ziekenhuiszorg en langdurige zorg. Ziekenhuiszorg leveren we op drie ziekenhuislocaties: Bethesda (Hoogeveen), Scheper (Emmen) en Refaja (Stadskanaal). Langdurige en revalidatiezorg leveren we op onze zeventien locaties voor wonen en zorg.

Veel voorkomende zorg

Op alle drie onze ziekenhuislocaties kunt u voor nagenoeg alle vormen van zorg terecht. Zo verlenen we op alle locaties 24 uur per dag, 7 dagen in de week spoedeisende zorg. Ook acute verloskundige zorg valt daaronder. Tevens is de opvang van acuut vitaal bedreigde patiënten op alle drie locaties goed geregeld. De veelvoorkomende (poliklinische) zorg blijven we dus dichtbij huis leveren.

Een beperkt aantal vormen van veel voorkomende zorg leveren we (nog) niet op alle locaties. Bijvoorbeeld oogzorg en geriatrie. We werken er hard aan die zorg ook op alle locaties te kunnen bieden. Daar is behoefte aan. Voor nu betekent het dat onze patiënten soms naar een andere locatie moeten reizen voor een beperkt aantal vormen van veel voorkomende zorg.

In onderstaand schema kunt u zien welk specialisme we waar aanbieden. Soms is er een wachttijd, informatie hierover vindt u hier.

Complexere zorg

Complexere vormen van zorg bieden we doorgaans op één locatie aan. Het gaat hier veelal om kostbare ingrepen of ingrepen die alleen uitgevoerd kunnen worden door dokters die dit vaak genoeg doen. Vaak zijn dit zeldzame ingrepen waarvoor je één keer naar een andere locatie reist. Zo is onze borstkankerzorg geconcentreerd in Hoogeveen. Dotterbehandelingen doen we bijvoorbeeld in Emmen. De voor- en nacontrole vinden meestal op de ‘eigen’ locatie en bij de eigen dokter plaats.

Om een beeld te geven: van de 21.000 operaties die we in 2016 bij Treant uitvoerden was er in ongeveer 400 gevallen sprake van een complexe ingreep die we concentreren op één locatie. Dat is ongeveer 2% van alle operaties. Om goede, betaalbare en bereikbare zorg voor de regio te behouden, zullen we in de toekomst mogelijk meer moeten concentreren. We houden u daar vanzelfsprekend van op de hoogte. Uitgangspunt daarbij is: dichtbij als het kan, verder weg als het moet.