Zorgcafé Westerbork: 'Ineens is alles anders ...' › Treant Zorggroep

Zorgcafé Westerbork: 'Ineens is alles anders ...'

Op woensdag 18 oktober houden Treant Zorggroep, Derkshoes Zorg en Dienstverlening en De Noorderbrug weer het Zorgcafé Westerbork. Samen bieden ze een ontmoetingsplek voor mensen met een neurologische aandoening die invloed heeft op het dagelijks functioneren. Mensen met hersenletsel en hun familieleden en mantelzorgers zijn deze dag van 14.30 tot 16.30 uur van harte welkom in ’t Aole Gemientehoes aan de Hoofdstraat 16 in Westerbork.

Het zorgcafé biedt lotgenotencontact, educatie, informatie en ontspanning.  Op 18 oktober staat het thema ‘Ineens is alles anders …’ centraal. Als ervaringsdeskundige gaat Laura Klok in gesprek met Marieja Tindemans, medisch maatschappelijk werker bij Treant Zorggroep. Zij vertelt over haar veranderende rol als partner, werknemer, dochter en moeder na het doormaken van een CVA (hersenbloeding). Ook is er volop de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere aanwezigen.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het zorgcafé op 18 oktober via de mail of telefonisch via 0593 33 33 66. De toegang is gratis.

Over het zorgcafé

Het Zorgcafé Westerbork vindt zes keer per jaar plaats. Tijdens deze bijeenkomsten staat altijd een neurologische aandoening centraal. Bijvoorbeeld Parkinson, hersenletsel of dementie. Een deskundige van Treant Zorggroep houdt een inleiding en er is een speciale gast die vertelt over het thema.