Publiekslezing: Zelf, maar niet alleen: hoe samen verder na borstkanker › Treant Zorggroep

Publiekslezing: Zelf, maar niet alleen: hoe samen verder na borstkanker

De diagnose borstkanker heeft grote impact op veel aspecten van het leven. Dit geldt zowel voor de patiënt als voor naasten. Veelal is er focus op de medische behandeling met minder aandacht voor meer fundamentele thema’s zoals zingeving, relationele uitdagingen en omgaan met onmacht of eenzaamheid. Juist daarom deze publiekslezing ‘Zelf, maar niet alleen: hoe samen verder na borstkanker’.

Programma

Programma

19.30 uur

Opening
door Sophia van den Boogerd, internist-oncoloog bij Treant Zorggroep.

19.35 – 19.45 uur

Introductie op het thema van de avond
door Edith Talman, physician assistant bij het Mammacentrum van Treant Zorggroep; zij zal vertellen over de resultaten van haar patiëntenonderzoek binnen Treant over dit thema. 

19:45 – 20:30 uur

De publiekslezing
door prof. dr. Harry van de Wiel, hoogleraar gezondheidspsychologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen; hij zal vertellen over kwaliteit van leven na borstkanker in de breedste zin, met een verdieping naar onderwerpen als relaties, intimiteit en seksualiteit.  

20:30 – 21:00 uur

Ruimte voor vragen
graag nodigen wij u uit vragen te stellen over onderwerpen waar u mee zit of meer van wilt weten; dit kan zowel direct en interactief op de avond zelf als via een (anonieme) vraag per e-mail of op een briefje in de roze hoge hoed op de avond zelf; wij nodigen u hier van harte toe uit. 

21: 00 uur

Afsluiting door Sophia van den Boogerd, internist-oncoloog bij Treant Zorggroep.

 

Aanmelden en praktische informatie

Aanmelden voor deze avond kan via publiekslezingmammacentrum@treant.nl. De entree is gratis.
Het is mogelijk deze avond vragen te stellen, ook anoniem.

De publiekslezing vindt plaats op dinsdag 31 oktober om 19:30 uur (de zaal is open vanaf 19:00 uur). Rond 21:00 uur zal de avond eindigen. Locatie: vergaderzaal 1 in advies- en behandelcentrum Weidesteyn, dr. G.H. Amshoffweg 4 in Hoogeveen.