Publiekslezing over urine-incontinentie › Treant Zorggroep

Publiekslezing over urine-incontinentie

Urine-incontinentie normaal? Zeker niet! Urine-incontinentie komt veel voor, ongeveer 30% van de volwassen vrouwen in Nederland ervaart problemen. Voor zowel jonge als oudere vrouwen is behandeling goed mogelijk. Neem deel aan onze gratis publiekslezing op woensdag 16 januari in ziekenhuislocatie Scheper en laat u informeren over de verschillende vormen van urine-incontinentie en de behandelmogelijkheden.

Vrouwen die zich door hun klachten belemmerd voelen in hun dagelijkse activiteiten, doen er goed aan medische hulp te zoeken. Als behandeling bij de eigen huisarts onvoldoende verbetering geeft, wordt de patiënt doorverwezen naar de continentiepoli van ziekenhuislocatie Scheper. Daar staat een gespecialiseerd team klaar om de klachten in kaart te brengen.

Op basis van de onderzoeksresultaten formuleren de uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut, physician assistent urologie en continentieverpleegkundige samen een behandelplan. Het behandelpalet varieert van vocht- en plasadviezen en bekkenfysiotherapie tot medicatie en een operatie.

Behandeling
De twee meest voorkomende vormen van urine-incontinentie zijn aandrang- en stressincontinentie. Bij aandrangincontinentie ervaren vrouwen een plotselinge sterke aandrang om te plassen. Nog voordat ze het toilet bereiken, verliezen ze urine. Bij stress- of inspanningsincontinentie is het afsluitmechanisme van de plasbuis niet sterk genoeg om de verhoogde buikdruk op te vangen. Deze vorm van urine-incontinentie komt voor bij inspanning zoals lachen, hoesten, niezen, tillen, sporten of springen. De meeste patiënten ervaren na behandeling een duidelijke verbetering. ‘Wat ben ik blij dat ik hier terecht ben gekomen’, is een veelgehoorde reactie.

Publiekslezing
De publiekslezing over urine-incontinentie is op woensdag 16 januari van 19.00 tot 21.00 in het Onderwijscentrum in ziekenhuislocatie Scheper aan de Boermarkeweg 60 in Emmen. Urologen, gynaecologen, continentieverpleegkundigen en bekkenfysiotherapeuten van ziekenhuislocatie Scheper leggen uit wat zij voor u kunnen betekenen. Ze geven uitleg over de oorzaken, vormen, onderzoek- en behandelmogelijkheden van urine-incontinentie. Ook is er aandacht voor incontinentiematerialen. De physician assistent legt uit hoe een bezoek aan de continentiepoli eruit ziet. Vanzelfsprekend is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. Hoewel de lezing vooral is gericht op vrouwen, zijn ook mannen van harte welkom.

Aanmelding
U kunt zich per e-mail en telefonisch aanmelden voor de lezing: urologie.scheper@treant.nl , 0591 69 14 75 (polikliniek Urologie).

Expert aan het woord

Jikke Bootsma is uroloog bij Treant. Ze deed onderzoek naar incontinentie bij ouderen en schreef mee aan urologische richtlijnen en handboeken. ‘Of incontinentie een probleem is, heeft eigenlijk niet zo veel te maken met de hoeveelheid urine die je verliest’, vertelt ze in de GezondGids (december 2018). ‘Veel belangrijker is of iemand het zelf als probleem ervaart. En op het moment dat je dat probleem ervaart, doe je er goed aan naar de huisarts te gaan.’