Mantelzorgcafé › Treant Zorggroep

Mantelzorgcafé

In Nederland zorgen miljoenen mensen voor een ander. Bijvoorbeeld voor een zieke ouder of een partner met dementie. Omdat ze zorgen voor een naaste, vinden ze die zorg niet meer dan vanzelfsprekend. Maar dat is het natuurlijk niet. Om mantelzorgers een luisterend oor te bieden en praktische tips te geven, start Treant Zorggroep in woonwijkcentrum De Paasbergen in Odoorn het Mantelzorgcafé.

Het café vindt drie keer per jaar plaats, de eerste keer is op woensdag 28 november. Dan staat het thema ‘notariële zaken’ centraal. Van 19.30 tot 21.30 uur vertelt notaris mr. J.J. Veldkamp van Veldkamp & Prins Notarissen uit Borger over schenkingsrecht, vermogensrecht, testament en verschillende zaken die gaan over nalatenschap en bewindvoering. Tijdens het café is er vanzelfsprekend de mogelijkheid om met andere mantelzorgers te praten en ervaringen uit te wisselen. Mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Het Mantelzorgcafé begint om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur is de zaal open) en vindt plaats in restaurant De Wenakker in De Paasbergen aan de Paasbergen 1 in Odoorn. Aanmelden is niet nodig.

Voor vragen kan men terecht bij Liesbeth Scholten van De Paasbergen: liesbeth.scholten@treant.nl of 06 20 11 26 78. De toegang is gratis.