Informatieavond hemodialyse › Treant Zorggroep

Informatieavond hemodialyse

Op 25 september houdt het Dialyse Centrum Emmen in ziekenhuislocatie Scheper een informatieavond over hemodialyse. Tijdens deze avond krijgen dialysepatiënten en hun familieleden informatie over haemodialyse behandeling en alles daarom heen. Op deze manier krijgt u en uw uw familie beter inzicht in de behandeling en wat er bij de behandeling komt kijken. Patiënten en hun familieleden van het Dialyse Centrum Emmen ontvangen persoonlijk een uitnodiging.

Sprekers op de avond zijn onder andere verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers van het Dialyse Centrum Emmen. Tijdens de avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Programma

19.00 uur

Inloop

19.15 uur

De behandeling in de praktijk. Aan de hand van een PowerPoint laten we u zien wat de patiënt meemaakt tijdens de dialysebehandeling

20.15 uur

De vaattoegang. De vaattoegang-verpleegkundige geeft informatie over de shunt en de dialysekatheter

20.35 uur

Maatschappelijk werk vertelt wat zij kunnen betekenen voor de dialysepatiënt

21.00 uur

Diëtiek vertelt over het dialysedieet en de vochtbeperking.

21.30 uur

Einde avond