Dialoog inwoners en Treant › Treant Zorggroep

Dialoog inwoners en Treant

Goede, bereikbare en betaalbare zorg blijven leveren in de regio. Hoe verzekeren we dat mensen die hier hun hele leven hebben gewoond verzekerd zijn van goede zorg. Vragen waar Treant Zorggroep de komende tijd een antwoord op wil vinden. Via een oproep worden inwoners gevraagd daarbij te helpen.

Een gesprek met inwoners, huisartsen, ambulancediensten, gemeenten en verzekeraars is hard nodig om de juiste keuzes te kunnen maken en te onderbouwen. Als Treant Zorggroep hebben we niet alleen de verantwoordelijkheid te zorgen voor goede en bereikbare zorg. Het moet ook betaalbaar blijven. Deze dialoog moet Treant helpen scherp te krijgen waar mensen behoefte aan hebben. Treant wil, samen met de dokters en verplegend personeel, investeren in de (ziekenhuis)zorg in deze regio. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Op maandagavond 1 mei bent u van harte welkom om 19.00 uur bij MFC De Magneet in Hoogeveen. U kunt zich hier aanmelden.