Bindvliesontsteking (conjunctivitis) › Treant Zorggroep

Bindvliesontsteking (conjunctivitis)

Het zorgnetwerk van ons allemaal

Informatiefolder

Wat is conjunctivitis?
Conjunctivitis is een bindvliesontsteking van het oog. Het is de meest voorkomende oorzaak van een rood oog. Het oogwit wordt bedekt door een dunne laag slijmvlies (conjunctiva) dat veel fijne bloedvaatjes bevat. Bij irritatie zetten deze vaatjes uit, waardoor het oog rood wordt.

Oorzaken
De meest voorkomende oorzaak is een virus of een bacterie. Ook een allergie, het “droge ogen” syndroom of irriterende stoffen in de omgeving kunnen een rood oog veroorzaken.

Verschijnselen

  • Virussen zijn in het algemeen de oorzaak van het bekende “rode oog”, vaak gepaard gaande met een rauwe keel en loopneus, zoals bij een verkoudheid of griep; deze verschijnselen duren één tot twee weken. De meeste virussen veroorzaken een slijmvormige en waterige afscheiding. Vaak zijn beide ogen aangedaan.
  • Een bacteriële conjunctivitis geeft een geelgroene afscheiding (pus). Vaak is één, soms zijn beide ogen aangedaan.
  • De allergische conjunctivitis geeft vaak jeuk en waterige afscheiding en wisselend matige tot hevige roodheid. Vaak is er wel een relatie met seizoenen (hooikoorts), contact met dieren of andere allergenen.
  • Het “droge ogen” syndroom geeft pijnlijke, rode slijmvliezen soms met lichtschuwheid en door de irritatie heftige tranenvloed.
  • Irriterende stoffen geven voornamelijk forse, waterige, afscheiding eventueel gevolgd door een rood oog.

Diagnose
Door onderzoek kan de oogarts of de huisarts onderscheid maken tussen de verschillende soorten bindvliesontsteking. Soms kan het ook nodig zijn een “kweek” te maken van het oog. Hiervoor wordt voorzichtig met een wattenstaafje langs het oogslijmvlies gestreken. Het wattenstaafje wordt vervolgens in een kweekmedium gestoken en naar het laboratorium voor infectieziekten gebracht voor verder onderzoek. Op deze manier kan worden vastgesteld welke bacterie of virus bestreden moet worden.

Behandeling

  • Bij een virale conjunctivitis heeft antibiotica geen effect.
  • Bij een bacteriële conjunctivitis kan een antibioticum gegeven worden in de vorm van oogdruppels, zalf of een gel.
  • Allergische conjunctivitis kan worden behandeld met druppels die specifiek tegen een allergie in het oog werkzaam zijn.
  • Het “droge ogen” syndroom kan soms worden behandeld met kunsttranen. Er zijn vele soorten druppels, zalven en gels in de handel die de verschijnselen van droge ogen helpen verzachten (zie voor verdere informatie de folder “droge ogen” ).


Preventie
De bacteriële en virale vormen van bindvliesontsteking zijn besmettelijk. Het is daarom aan te bevelen de handen goed te wassen na contact met de patiënt (oogdruppelen) en geen handdoeken of zakdoeken over en weer te gebruiken.

Vragen/contact
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde op de locatie waar u onder behandeling bent.

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde

Ziekenhuislocatie Scheper0591 69 14 45Op werkdagen van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
Ziekenhuislocatie Refaja0599 65 44 44Op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Algemeen nummer

Ziekenhuislocatie Scheper0591 69 19 11
Ziekenhuislocatie Refaja0599 65 46 54

Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl

mijnTreant, het online patiëntenportaal van Treant
Wij vinden het heel belangrijk dat onze patiënten online toegang hebben tot hun medisch dossier. Daarom hebben we mijnTreant: in dit portaal tonen we persoonlijke gegevens, correspondentie/ brieven (zoals specialisten- en ontslagbrieven) en (lab)uitslagen. Daarnaast biedt mijnTreant online inzage in afspraken, inclusief aanvullende informatie die voor de voorbereiding van de afspraak relevant/belangrijk is (denk aan informatiefolders, een instructiefilmpje of een link naar een externe website van een branchevereniging). Kijk voor meer informatie op www.treant.nl/mijnTreant of log in via www.mijnTreant.nl

TRIP-nummer

TRIP 505 280519