Opvragen van uw medisch dossier › Treant Zorggroep

Opvragen van uw medisch dossier

U wilt graag uw medische gegevens opvragen. Dit kan bij Treant op twee manieren: via de standaardprocedure waarbij u uw dossier opvraagt óf via een versnelde procedure waarmee u de basisgegevens ontvangt.  

Uw dossier vraagt u op via een papieren formulier, basisgegevens vraagt u op met onderstaand online formulier. Hieronder leggen wij de twee opties uit:

Standaardprocedure voor het opvragen van uw volledige dossier

 • U kunt uw volledige dossier opvragen via het digitale aanvraagformulier. Ook kunt u dit aanvragen via een aanvraagformulier medisch dossier (pdf). Vul dit formulier in en stuur het formulier - samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (bijv. paspoort of rijbewijs) - naar:

  Treant Zorggroep
  Afdeling Archief, t.a.v. senior medewerker Zorgadministratie
  Boerhaavestraat 1
  9501 HE Stadskanaal

 • U ontvangt de medische gegevens die zijn geregistreerd vanaf de datum die u aangeeft en voor het specialisme (of meerdere) die u aangeeft:
  • Uitslagen van aanvullende onderzoeken, inclusief beeldmateriaal;
  • Verzonden brieven van Treant aan andere zorgverleners buiten Treant;
  • De aan Treant over u verzonden brieven van andere zorgverleners buiten Treant, zoals verwijsbrieven.
 • U ontvangt de kopie van (of delen uit) uw medisch dossier binnen vier weken op een door u gewenste wijze:
  • Via de post, op papier of digitaal (USB of cd-rom), voor eigen risico aanvrager
  • Ophalen: dit is mogelijk op locatie Refaja in Stadskanaal, op papier of digitaal (USB of cd-rom)
  • Via een beveiligde e-mail: radiologische beeldgegevens kunnen wij u niet via een beveiligde e-mail toesturen. U ontvangt dan alle gegevens via de post.

Versnelde procedure voor het opvragen van uw basisgegevens

 • U kunt de gegevens aanvragen via een digitaal aanvraagformulier;
 • U ontvangt de medische gegevens die zijn geregistreerd zijn in uw elektronisch patiëntendossier vanaf 1 maart 2018 en daarna:
  • Van alle specialismen waar u bekend bent;
  • Uitslagen van aanvullende onderzoeken: laboratoriumonderzoeken en radiologieverslagen, met uitzondering van foto’s en beeldmaterialen;
  • Verzonden brieven van Treant aan andere zorgverleners buiten Treant.

Bent u een ander dan de patiënt zelf? Dan verzoeken wij u voor patiënten ouder dan 16 jaar:

 • Het onderstaande digitale formulier in te vullen;
 • Een machtiging toe te voegen dat de patiënt akkoord is met het opvragen van de gegevens door u;
 • Een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de patiënt toe te voegen;
 • Een kopie van het geldige legitimatiebewijs van u als aanvrager toe te voegen;
 • In geval van wilsonbekwaamheid hoeft u geen machtiging en kopie van legitimatie van de patiënt mee te sturen, in dat geval voldoet een bewijs dat u wettelijk vertegenwoordiger of mentor/curator of gemachtigde bent.

Voor een aanvraag namens patiënten jonger dan 16 jaar verzoeken wij u:

 • Het onderstaande digitale formulier in te vullen;
 • Een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de patiënt toe te voegen;
 • Een kopie van het geldige legitimatiebewijs van u als aanvrager toe te voegen;
 • In geval van patiënten tussen 12 en 16 jaar is een machtiging van de patiënt vereist dat deze akkoord is met uw opvraag.

Een volledige en correcte aanvraag wordt door ons binnen drie werkdagen afgehandeld. Gerekend wordt vanaf de eerste werkdag waarop het complete verzoek is ontvangen door de afdeling CMA tot het moment dat het digitale afschrift via secure mail verzonden wordt aan de patiënt. Indien de aanvraag medische gegevens betreft door een vertegenwoordiger of van kinderen jonger dan 16 jaar, wordt de behandelend arts geïnformeerd over de aanvraag en gevraagd inhoudelijk akkoord te geven op het verstrekken van het dossier. Op deze uitzonderingssituaties is de maximale termijn van drie dagen voor het verstrekken van het digitale afschrift niet van toepassing en kan deze dus wat langer duren.